Zenergy premiärvisade ZIP-Bostäder som uppförs åt Wallenstam för vd:ar från större fastighetsutvecklare

Verkställande direktörer från hela fem väletablerade fastighetsutvecklare medverkade när Zenergy premiärvisade 22 av de 89 ZIP-bostäder som är under uppförande åt Wallenstam i Mölndal strax utanför centrala Göteborg. Hela projektet beräknas vara färdigställt under första kvartalet 2018.

De medverkande vid premiärvisningen, som ägde rum den 12 december, var Erik Selin från Fastighets AB Balder, Jacob Karlsson från K-Fastigheter, Per Johansson från Brinova Fastigheter, Martin Lindström från SHH Bostad AB samt Mikael Granath från Willhem. Dessutom deltog Markus Brink, koncernchef för Erlandsson Bygg som är Zenergys samarbetspartner inom entreprenadarbeten. Samtliga visade upp ett stort intresse för Zenergys tids-, kostnads- och energieffektiva bostadskoncept med modulär arkitektur.

– Det är glädjande att stora, svenska bostadsutvecklare ser fördelarna med bostäder baserade på vårt patenterade ZIP-Element, som utgör bostädernas väggar, golv och innertak. Vårt koncept gör det möjligt att snabbt och storskaligt producera attraktiva och energieffektiva lägenheter som även uppfyller mycket högt ställda krav inom brandskydd och fuktresistens, säger Zenergys vd Olle Magnusson.

Zenergy har under 2017 uppfört energieffektiva ZIP-bostäder i både Sverige och Norge, och bolaget siktar på att erhålla CE-märkning för sitt ZIP-Element innan årets slut. Planen är därefter att under 2018 uppföra ZIP-bostäder som även uppfyller kraven för så kallade nära-noll-energi-bostäder, en energiklassning som alla nybyggnationer inom EU måste klara av från och med 2021.

Initialt under 2018 kommer ett mindre antal prototypbostäder ned nära-noll-energi-klassning att byggas, och därefter siktar bolaget på storskalig produktion för att kunna uppfylla gällande avtal och ramavtal med Wallenstam och K-Fastigheter. Totalt har bolaget tecknat avtal och ramavtal som omfattar ett förväntat ordervärde om 700 MSEK under fem års tid.

Zenergys ZIP-Bostäder som är under uppförande i Lackarebäck, Mölndal.
(se bild i bifogad pdf)

Nöjda fastighetsutvecklare i en av de Wallenstam-ägda ZIP-Bostäderna.
(se bild i bifogad pdf)

För mer information kontakta:
Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)
Telefon: 0707 – 61 81 33
E-post: olle.magnusson@zenergy.se

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under senare delen av 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter. Dessa avtal har ett sammanlagt ordervärde om cirka 50 MSEK med förväntad leverans under 2017–2018, och dessutom har ett ramavtal tecknats med K-Fastigheter om upp till 700 MSEK i ordervärde under de kommande 5 åren. Zenergys B-aktie är listad på Aktietorget med kortnamnet ZENZIP B.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36121340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Om oss

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggelement för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande ZIP-Bomoduler och ZIP-Element till byggindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar