Zenergy presenterar bland annat emissionskostnader och en ny informationspolicy

Report this content

Zenergy låter bland annat meddela att samlade intäkten med paketet av de tre samverkande emissionerna uppgick till ca 42 MSEK och har kostnader som uppgick till ca 5MSEK.

Sammanställning av kostnader avseende emissionerna är nu sammanställd.
Den samlade intäkten av det villkorade paket där emissionerna utgjorde varandras förutsättningar
är en intäkt om totalt ca 42 MSEK och en kostnad om totalt ca 5 MSEK där majoriteten av kostnaden representerar delen med fulltecknad företrädesemission om ca 26 MSEK och en mindre del avseende kostnader för genomförandet av de båda riktade emissionerna om vardera 8 MSEK, till lika delar för de nya huvudägarna Stjärnporten AB och Hökerum Kapitalförvaltning AB.

Gällande ny ägarstruktur ber bolaget att få återkomma när analysen av senast beställda aktiebok är klar.

Bolagets styrelse har antagit en informationspolicy avseende pressrelease till marknaden.
Det innebär att affärer/avtal/order till ett värde om minst 4MSEK avser bolaget normalt meddela utan fördröjan i pressrelease till marknaden. Det innebär således att mindre affärer än 4MSEK meddelas normalt inte i pressrelease utan kommer endast att mer allmänt refereras till i nyhetsbrev eller motsvarande vid senare tillfälle.  Anledningen är bland annat att styrelsen vill verka långsiktigt för bolagets bästa och främja att det är en balanserad rättvisande information som ligger till grund för bedömningen av bolagets substans.
Som en jämförelse kan nämnas att 4MSEK är ca 10% av omsättningen 2018. Policyn gäller per omgående.

Den mindre order om 6 entreprenadenheter till K-fastigheter återstår en sista utleverans i närtid. Produktionen har förlöpt väl med en målfokuserad mindre styrka som en del i det led att
genomföra en moderat kontrollerad acceleration. Därför passar även den mindre order om 6 enheter till fortifikationsverket väl in i den planerade produktionen för september månad.

Bolaget planerar att under Q4 2019 alt. Q1 2020, genomföra en aktieägarträff i fabriken med bl.a rundvisning av projekt Illern. Vi återkommer med inbjudan och exakt tidpunkt.

För mer information kontakta: Johan Olofsson – VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0765 – 384117   E-post: johan.olofsson@zenergy.se

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589. 

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Prenumerera

Dokument & länkar