• news.cision.com/
  • Zenergy/
  • Zenergy rekryterar Johan Olofsson som ansvarig för inköp, logistik, produktplanering och affärsutveckling

Zenergy rekryterar Johan Olofsson som ansvarig för inköp, logistik, produktplanering och affärsutveckling

Report this content

Zenergy meddelar att bolaget har rekryterat Johan Olofsson, med bred ledningserfarenhet från modulhusbranschen, till bolagets nya position som chef för inköp, logistik, produktplanering och affärsutveckling. Johan kommer att ingå i Zenergy-koncernens ledningsgrupp och utgöra en viktig del i skapandet av en effektiv process från inköp och logistik till produktion och etablering.

Johan Olofsson kommer att tillträda sin position hos Zenergy senast den 1 maj 2018. Han kommer närmast från ett bolag inom hustillverkning där han ansvarade för att under cirka fem års tid skapa en robust inköps- och logistikverksamhet under en expansiv tillväxtfas. Under denna period utvecklades bolaget till en av de större svenska aktörerna inom sektorn med god leveransprecision och ett mycket starkt varumärke.

– Den här rekryteringen utgör en viktig förstärkning av Zenergys ledningsgrupp och vår förmåga att bygga upp en effektiv, LEAN-baserad tillverkningsprocess för volymproduktion av ZIP-Element, ZIP-Bostäder samt våra övriga produkter, säger Zenergys VD Olle Magnusson.

Som chef även för produktplanering och affärsutveckling kommer Johan Olofsson att vara ansvarig för vidareutvecklingen av Zenergys produkter. Hans helhetsperspektiv bedöms vara av strategisk betydelse under de kommande fem åren då bolaget ser stor potential att förstärka sin position som innovatör samtidigt som omfattande beställningar väntas med anledning av det stora ramavtalet med K-Fastigheter som presenterades i somras.

För mer information kontakta:

Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0707 – 61 81 33

E-post: olle.magnusson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2018.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under senare delen av 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter. Dessa avtal har ett sammanlagt ordervärde om cirka 50 MSEK med förväntad leverans under 2017–2018, och dessutom har ett ramavtal tecknats med K-Fastigheter om upp till 700 MSEK i ordervärde under de kommande 5 åren. Zenergys B-aktie är listad på Aktietorget med kortnamnet ZENZIP B.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36121340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Prenumerera