Zenergy utser Honeybadger till bolagets IR-partner

Report this content

Zenergy meddelar att bolaget har tecknat ett löpande avtal med Honeybadger AB avseende tjänster inom IR-kommunikation. Det innebär att Honeybadger utses till bolagets IR-partner med fokus på den svenska marknaden.

Honeybadger åtar sig att bistå Zenergy inom såväl strategisk rådgivning som framtagande av exempelvis pressmeddelanden, årsredovisningar och icke-regulatorisk marknadskommunikation på svenska samt på engelska vid behov. Avtalet omfattar även möjlighet att genomföra framtida PR-kampanjer riktade mot primärt svenska medier.

– Zenergy har tagit stora steg framåt under 2017 och 2018, inklusive ramavtal med framstående fastighetsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter, pågående etablering av permanenta ZIP-Bostäder samt pågående kraftig utökning av vår produktionskapacitet. Det har även funnits ett behov av en tydligare och mer transparent kommunikation gentemot aktieägare, investerare och media, och i Honeybadger har vi hittat en utmärkt IR-partner som har bidragit med successiva förbättringar sedan senare delen av 2017, säger Zenergys VD Olle Magnusson.

– Vi ser med fram emot att fortsätta jobba med Zenergy och lyfta fram deras spännande lösningar, som kan bidra till en mer kostnads- och energieffektiv fastighetssektor, på ett rättvisande sätt. Vår uppfattning är att bolagets nuvarande ledning har både idéer och produkter som är värda att beakta med anledning av den nuvarande bostadsbristen, säger Honeybadgers VD Johan Waldhe.

Om Honeybadger

Honeybadger AB är en IR-kommunikationsbyrå baserad i Göteborg som bistår noterade bolag med effektiv, kvalitativ och transparent kommunikation gentemot aktieägare, potentiella investerare, media och andra prioriterade målgrupper. Vi arbetar primärt med innovativa bolag som har potential att främja livsförhållandena för människor, djur och natur genom vetenskapliga och teknologiska framsteg. Honeybadger är baserat på 15 års erfarenhet av kommunikation och marknadsföring åt noterade bolag samt aktörer inom finanssektorn.

För mer information kontakta:

Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ) , 0707 – 61 81 33 , olle.magnusson@zenergy.se

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under senare delen av 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter. Dessa avtal har ett sammanlagt ordervärde om cirka 50 MSEK med förväntad leverans under 2017–2018, och dessutom har ett ramavtal tecknats med K-Fastigheter om upp till 700 MSEK i ordervärde under de kommande 5 åren. Zenergys B-aktie är listad på Aktietorget med kortnamnet ZENZIP B.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36121340, info@zenergy.se, www.zenergy.se 

Prenumerera

Dokument & länkar