Nu blir RA Bygg Zengun re:do

Report this content

Från och med den 1 oktober heter Zenguns dotterbolag Roland Anderssons Bygg Aktiebolag Zengun Redo AB. Genom namnbytet integreras bolagen tydligare inom en och samma koncern.

- Zengun har ett starkt varumärke som vi ska värna om och förstärka. Vi har valt namnet Zengun re:do för att visa att vi alltid står redo för våra kunder. Re står för recycling (återbruk), renovation (renovering) och reconstruction (ombyggnation). Och do för att vi är doers, säger Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef för Zengun.

Bolaget har tillhört Zengun-koncernen sedan 2018 och erbjuder främst hyresanpassningar, om- och tillbyggnationer samt byggservicetjänster. Kunderna är huvudsakligen av uppdragsgivare med kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter.

- Zengun re:do jobbar med koncernens snabba ombyggnadsprojekt. Därmed har vi ett brett erbjudande för våra kunder från de mindre ombyggnationerna till de riktigt stora byggprojekten. Jag ser fram emot ökad integration och samhörighet mellan bolagen, säger Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef för Zengun.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef +46 (0) 70 569 66 73

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i region Stockholm i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2020 omsatte Zengun cirka 2,5 miljarder kronor och hade 180 anställda. #zengunbyggerstockholm

Prenumerera

Dokument & länkar