• news.cision.com/
  • Zengun/
  • Zengun Group AB (publ) har förvärvat egna obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp om 25 MSEK

Zengun Group AB (publ) har förvärvat egna obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp om 25 MSEK

Report this content

Zengun Group AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 19 oktober 2020 ett säkerställt obligationslån om 600 000 000 SEK inom ett rambelopp om 1 000 000 000 SEK (”Obligationerna”). Bolaget har förvärvat 20 stycken Obligationer med ett sammanlagt nominellt belopp om 25 000 000 SEK. Priset per Obligation motsvarar 101,00 procent av Obligationens nominella belopp. Den sammanlagda köpeskillingen för de förvärvade Obligationerna uppgick således till 25 250 000 SEK.

Syftet med förvärvet är att minska Bolagets bruttoskuld och räntekostnader och har möjliggjorts av Bolagets starka kassaposition. Efter återköpet uppgår Zenguns innehav av ovan nämnda Obligationer till ett nominellt belopp om 170 000 000 SEK.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mick Salonen, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73
Oskar Björklund, CFO, +46 (0) 79 072 84 57

 

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i Stockholm och Mälardalen i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2022 omsatte Zengun cirka 2,5 miljarder kronor och hade 150 anställda. #zengunbyggerstaden

Prenumerera