Zengun skriver uppdragsavtal med bolag inom Magnolia Bostad

Report this content

Zengun AB och ett bolag inom Magnolia Bostad skriver uppdragsavtal med målsättning att i nästa steg teckna entreprenadavtal avseende utveckling av Täljövikens kursgård i Österåkers kommun till en modern skola om cirka 7 000 kvm. Uppdragsavtalet omfattar utredningar, program- och systemhandlingsprojektering. Arbetet ska lägga grunden till den kommande om- och tillbyggnaden av fastigheten.

Magnolia Bostad har för avsikt att skapa en modern F-9 skola för totalt cirka 800 elever för att tillgodose det ökade behovet av skolor i området. Ett bolag inom Magnolia Bostad har valt byggentreprenören Zengun som tillsammans med byggherren kommer planera och projektera fram underlag till ett entreprenadavtal avseende projektet.

 

- Zengun har ett unikt sätt att samverka och driva projekt. Flera av våra drivna och kompetenta medarbetare har en lång erfarenhet av att bygga skolor och komplexa om- och tillbyggnader av fastigheter, vilket kommer väl till pass i detta projekt. Den unika byggnaden med dess arkitektoniska värden ska bli både utmanande och kul att ta oss an, säger Per Wall, arbetschef på Zengun.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Wall, arbetschef, +46 (0) 73 355 06 03
Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73

 

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i region Stockholm i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2020 omsatte Zengun cirka 2,5 miljarder kronor och hade 180 anställda. #zengunbyggerstockholm