Zenith Group Real Estate I AB (publ) Offentliggör Årsredovisningen för 2020

Report this content

Stockholm den 31 mars 2021 – Zenith Group Real Estate I AB (publ) har givit ut vinstandelsbevis med ISIN SE0010636191. Vinstandelsbevisen är upptagna för handel på NGM Nordic AIF under kortnamnet ZenithREI-1.

Zenith Group Real Estate I AB offentliggör härmed årsredovisningen för 2020. Årsredovisningen kan laddas hem från hemsidan www.zenithgroup.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Lindblad, VD Zenith Group AB     
Tel: +46 (0)8 55 50 96 00                     
E-post: erik.lindblad@zenithgroup.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 16:00 CEST.

Om Zenith Group Real Estate I AB (publ)

Zenith Group Real Estate I AB (publ) är en alternativ investeringsfond (AIF) som investerar i olika typer av fastighetsfonder.

Om Zenith Group

Zenith Group är ett Stockholmsbaserat investmentbolag som fokuserar på investeringar i nordiska uppstarts- och tillväxtbolag inom Tech-sektorn. Genom ett aktivt ägande bidrar Zenith Group till att bygga bolag och accelerera dess tillväxtresor tillsammans med framstående entreprenörer.

www.zenithgroup.se