Zenith Group Real Estate I AB (publ) Offentliggör NAV-kurs

Stockholm den 20 augusti 2019 – Zenith Group Real Estate I AB (publ), nedan kallad fonden, har givit ut vinstandelslån med ISIN SE0010636191.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX) Debt Securities under kortnamnet ZenithREI-1.

Fonden offentliggör härmed NAV-kurs per den 30 juni 2019

  • Fondens NAV-kurs är satt till 103,98

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Thorén, VD Zenith Group Real Estate I AB (publ)                   
Tel: +46 (0)8 55 50 96 20

E-post: lars.thoren@zenithgroup.se

Denna information är sådan som Zenith Group Real Estate I AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2019 kl. 18:00 CEST.

 

Om Zenith Group Real Estate I AB (publ)

Zenith Group Real Estate I AB (publ) är en alternativ investeringsfond (AIF) som investerar i olika typer av fastighetsfonder.

Om Zenith Group

Zenith Group är ett Stockholmsbaserat investmentbolag som fokuserar på investeringar i nordiska uppstarts- och tillväxtbolag inom Tech-sektorn. Genom ett aktivt ägande bidrar Zenith Group till att bygga bolag och accelerera dess tillväxtresor tillsammans med framstående entreprenörer.

www.zenithgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar