Zenith Growth I AB (publ) - Delårsrapport

Stockholm den 31 augusti 2018 – Zenith Growth I AB (publ) offentliggör i dag delårsrapport för första halvåret 2018. Rapporten kan laddas hem från bolagets hemsida www.zenithgroup.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Andreas Bladh, VD Zenith Growth I AB (publ)                

Tel: +46 (0)8 55 50 96 20   
E-post: andreas.bladh@zenithgroup.se

Denna information är sådan som
Zenith Growth I AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 17:00 CEST.

Om
Zenith Growth I AB (publ)
Zenith Growth I AB (publ) är en alternativ investeringsfond som investerar i entreprenörsledda onoterade tillväxtbolag med en bevisad affärsmodell, positivt kassaflöde och med stor potential att växa.

Taggar: