Zenith Growth I AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs

Stockholm den 8 augusti 2018 – Zenith Growth I AB (publ), nedan kallad fonden, har givit ut vinstandelslån med ISIN SE0010636183.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX) Debt Securities under kortnamnet ZenithGI-1.

Fonden offentliggör härmed NAV-kurs per noteringsdatumet 6 juli 2018

-  Fondens NAV-kurs är satt till 101,93

(NAV-kursen anges i procent av nominellt belopp)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bladh, VD Zenith Growth I AB (publ)                
Tel: +46 (0)8 55 50 96 20    
E-post: andreas.bladh@zenithgroup.se

Denna information är sådan som Zenith Growth I AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2018 kl. 08:00 CEST.

Om Zenith Growth I AB (publ)

Zenith Growth I AB (publ) är en alternativ investeringsfond (AIF) som investerar i entreprenörsledda onoterade bolag med en bevisad affärsmodell, positivt kassaflöde och med tillväxtpotential.

Prenumerera

Dokument & länkar