Zenith Growth I AB (publ) Offentliggör NAV-kurs

Report this content

Stockholm den 8 oktober 2019 – Zenith Growth I AB (publ), nedan kallad fonden, har givit ut vinstandelslån med ISIN SE0010636183.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX) Debt Securities under kortnamnet ZenithGI-1.

Fonden offentliggör härmed NAV-kurs per den 30 september 2019

  • Fondens NAV-kurs är satt till 124,4

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Thorén, VD Zenith Growth I AB (publ)                
Tel:
+46 (0)8 55 50 96 20

E-post: lars.thoren@zenithgroup.se

Denna information är sådan som Zenith Growth I AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober kl. 11:00 CEST.

Om Zenith Growth I AB (publ)

Zenith Growth I AB (publ) är en alternativ investeringsfond (AIF) som investerar i entreprenörsledda onoterade bolag med en bevisad affärsmodell, positivt kassaflöde och med tillväxtpotential.

Om Zenith Group

Zenith Group är ett Stockholmsbaserat investmentbolag som fokuserar på investeringar i nordiska uppstarts- och tillväxtbolag inom Tech-sektorn. Genom ett aktivt ägande bidrar Zenith Group till att bygga bolag och accelerera dess tillväxtresor tillsammans med framstående entreprenörer.

www.zenithgroup.se

Dokument & länkar