Korrigering - Zenith Venture Capital I AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs

Stockholm den 13 september 2018 – Zenith Venture Capital I AB (publ), nedan kallad fonden, har givit ut vinstandelslån med ISIN SE0010820431.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX) Debt Securities under kortnamnet ZenithVCI-1.

Fonden offentliggör härmed korrigerad NAV-kurs per den 28 augusti 2018

- Fondens NAV-kurs är satt till 113,49

(NAV-kursen anges i procent av nominellt belopp)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bladh, VD Zenith Capital I AB (publ)                 

Tel: +46 (0)8 55 50 96 20     
E-post: andreas.bladh@zenithgroup.se

Denna information är sådan som Zenith Venture Capital I AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2018 kl. 20:00 CEST.

Om Zenith Venture Capital I AB (publ)

Zenith Venture Capital I AB (publ) är en alternativ investeringsfond som investerar i uppstartsbolag. Fonden har 14 portföljbolag och har hittills investerat ca 175 Mkr.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar