Zenith Venture Capital I AB (publ) Offentliggör Årsredovisningen för 2020

Report this content

Stockholm den 31 mars 2021 – Zenith Venture Capital I AB (publ) har givit ut vinstandelsbevis med ISIN SE0010820431. Vinstandelsbevisen är upptagna för handel på NGM Nordic AIF under kortnamnet ZenithVCI-1.

Zenith Venture Capital I AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen för 2020. Årsredovisningen kan laddas hem från hemsidan www.zenithgroup.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Lindblad, VD Zenith Group AB     
Tel: +46 (0)8 55 50 96 00                     
E-post: erik.lindblad@zenithgroup.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 15:30 CEST.

Om Zenith Venture Capital I AB (publ)

Zenith Venture Capital I AB (publ) är en alternativ investeringsfond som investerar i uppstartsbolag. Fonden har 16 aktiva portföljbolag och har ett portföljvärde på cirka 375 miljoner kronor.

Om Zenith Group

Zenith Group är ett Stockholmsbaserat investmentbolag som fokuserar på investeringar i nordiska uppstarts- och tillväxtbolag inom Tech-sektorn. Genom ett aktivt ägande bidrar Zenith Group till att bygga bolag och accelerera dess tillväxtresor tillsammans med framstående entreprenörer.

www.zenithgroup.se