Zenith Venture Capital I AB (publ) Offentliggör NAV-kurs

Report this content

Stockholm den 30 augusti 2019 – Zenith Venture Capital I AB (publ), nedan kallad fonden, har givit ut vinstandelslån med ISIN SE0010820431.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX) Debt Securities under kortnamnet ZenithVCI-1.

Fonden offentliggör härmed NAV-kurs per den 30 juni 2019

  • Fondens NAV-kurs är satt till 110,36

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Thorén, VD Zenith Venture Capital I AB (publ)  
Tel: +46 (0)8 55 50 96 20

E-post: lars.thoren@zenithgroup.se

Denna information är sådan som Zenith Venture Capital I AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 15:00 CEST.

Om Zenith Growth I AB (publ)

Zenith Venture Capital I AB (publ) är en alternativ investeringsfond som investerar i uppstartsbolag. Fonden har 16 portföljbolag och har hittills investerat cirka 180 miljoner kronor.

Om Zenith Group

Zenith Group är ett Stockholmsbaserat investmentbolag som fokuserar på investeringar i nordiska uppstarts- och tillväxtbolag inom Tech-sektorn. Genom ett aktivt ägande bidrar Zenith Group till att bygga bolag och accelerera dess tillväxtresor tillsammans med framstående entreprenörer.

www.zenithgroup.se

Dokument & länkar