Zenterio tar in 10 miljoner euro för internationell expansion

Stockholm den 24 juni 2013 Zenterio, som utvecklar ett oberoende operativsystem för interaktiv TV och digitalboxar, tar in närmare 87 miljoner kronor i kapital från Scope, varav 22 miljoner under hösten 2013. Kapitaltillskottet kommer från riskkapitalfonden Scope Growth III L.P. och kommer främst användas för en internationell expansion och för att möta kunders och partners behov. Zenterio siktar på att bli världsledande inom mjukvara för interaktiv TV.

Zenterios operativsystem gör det möjligt att rulla ut nya tjänster till TV-tittare snabbare och billigare på bolagets enhetliga mjukvaruplattform. Bolaget grundades 2002 och har sitt utvecklingscenter i Linköping och huvudkontor i Stockholm.

– Zenterio revolutionerar marknaden för interaktiv TV. Bolaget har en väl etablerad position på marknaden och det ska bli mycket spännande att ta tillvara på den enorma potential vi ser, säger Fredrik Oweson, partner på Scope.

Scope är en private equity firma som investerar i nordiska tillväxtbolag och har ett 10-tal investeringar i bolag inom olika branscher. Fredrik Oweson blir styrelseledamot i Zenterio i samband med investeringen.

– I Scope har vi funnit en långsiktig partner, som kommer att bidra med sin långa och gedigna erfarenhet av företag med internationella tillväxtambitioner, säger Olli-Pekka Kallasvuo, styrelseordförande i Zenterio.

Olli-Pekka Kallasvuo, Nokias f.d. koncernchef, tillträdde i början av 2013 som styrelseordförande.

En extra bolagstämma kommer att hållas den 9 juli 2013. Ytterligare information kommer finnas tillgänglig på www.zenterio.com. Investeringen görs via en riktad nyemission och har förankrats hos 2/3 av befintliga aktieägare.

Om Zenterio
Svenska Zenterio skapar en enhetlig, oberoende mjukvaruplattform för interaktiv-TV. Kunder är TV-operatörer, globala systemintegratörer samt TV- och digitalboxleverantörer. Zenterios operativsystem gör det möjligt att rulla ut nya tjänster till TV-tittare snabbare och billigare. Zenterio har huvudkontor i Stockholm och utvecklingscenter i Linköping, med ytterligare försäljningskontor i Prag i Tjeckien och i Milano i Italien. Zenterio är ett onoterat bolag och ägs till största delen av privata investerare och bolagets personal. Mer information: www.zenterio.com

Kontaktuppgifter Zenterio:
Mattias Arnelund, CFO Zenterio
Email: mattias.arnelund@zenterio.com
Tel: +46 70 789 58 12

Om Scope
Scope är ett riskkapitalbolag som tillsammans med entreprenörer investerar i nordiska tillväxtbolag med attraktiva affärsmodeller. Som aktiv ägare samarbetar Scope med ledningen i bolagen för att bygga företag med global och hållbar tillväxt. Scope förvaltar idag tre fonder med ett sammanlagt kapital som överstiger 190 miljoner euro. För mer information, se www.scope.se.

Kontaktuppgifter Scope:
Fredrik Oweson, Partner Scope
Email: fredrik.oweson@scope.se
Tel: +41 79 628 32 71

Taggar:

Om oss

Fakta om ZenterioZenterio utvecklar ett oberoende operativsystem för interaktiva TV-apparater och digitalboxar i syfte att förenkla och förbättra TV-operatörernas möjligheter att modernisera sitt erbjudande. Bolaget bildades av det som tidigare var Nokia Home Communication som knoppades av från Nokia 2002. 10 år av utveckling har investerats i Zenterios operativsystem. Bolaget har anställda från fler än 20 länder med huvudkontor i Stockholm och utvecklingscenter i Linköping, med ytterligare försäljningskontor i Prag och Milano. Zenterio samarbetar idag med ett flertal globala systemintegratörer, TV-operatörer samt stora digitalbox och chipsettillverkare. TV-marknadens utvecklingPå global basis upplever idag TV-operatörer en kraftigt ökad konkurrens om TV-tittarens digitala mediekonsumtion. Det medför nya krav på underhållning och upplevelse för konsumenten. För att möta upp mot de nya kraven behöver TV-operatörerna kontinuerligt öka värdet av sina existerande innehållsrättigheter i kombination med att erbjuda nya och spännande tjänster. Till skillnad från marknaden för persondatorer och mobiltelefoner med ett fåtal operativsystem, så finns det ett hundratal olika operativsystem på TV-marknaden. Den snabba applikations- och tjänsteutvecklingen har därmed inte kommit igång på samma sätt som för persondatorer och mobiltelefoner. För att den nya marknaden av tjänster och applikationer till TVn skall kunna utvecklas så behöver det ske en standardisering på operativsystemsidan. Med för många olika mjukvarusystem är det både dyrt och komplext för operatörerna att erbjuda nya tjänster till sina kunder. Operatörernas efterfrågan är därmed stor för oberoende lösningar som fungerar på alla interaktiva TV-apparater och digitalboxar. Idag finns det ca 650 miljoner hushåll i världen med ett betal-TV abonnemang. Detta är basen för marknaden som Zenterio adresserar. Marknaden växer dock kraftigt i takt med att världen går från analog till digital TV samt att hushållen kopplas upp via Internet med mer möjligheter till olika betal-TV lösningar. Marknaden för operativsystem för TV är därmed inte mycket mindre än den för hemdatorer. Zenterios OperativsystemZenterios operativsystem fungerar med de allra flesta typer av hårdvara som finns på marknaden idag. För TV-operatörer möjliggör Zenterios mjukvara en snabb harmonisering av den fragmenterade bas av mjukvara som operatören har idag då den kan utnyttjas både på ny och redan driftsatt hårdvara. Med en enhetlig lösning kan sedan operatören snabbt och kostnadseffektivt tillhandahålla nya interaktiva applikationer och tjänster. Utöver ett unikt hårdvarustöd har Zenterios mjukvara marknadsledande prestanda och ett flexibelt sätt att lägga till nya funktioner. För systemintegratörerna skapar Zenterios produkt ett enhetligt stöd för deras nya lösningar, som möjliggör TV operatörernas interaktiva tjänster För TV-tittaren innebär slutresultatet en förbättrad upplevelse av den traditionella TV-tjänsten, ett ökat utbud av on-demand tjänster och större tillgänglighet av nya och spännande applikationer.