Zenterio vinner tredje affären med Deutsche Telekom – levererar mjukvarulösning till Telekom Romania

  • Telekom Romania Communications, den ledande rumänska TV-operatören, börjar under oktober utrullningen av en ny IPTV-lösning där Zenterios mjukvaruplattform Zenterio OS är en nyckelkomponent.
  • Zenterios mjukvara kommer ligga till grund för Telekom Romania Communications erbjudande av nya interaktiva TV-tjänster.

Affären är den tredje utrullningen av Zenterios operativsystem inom Deutsche Telekom-gruppen på kort tid. Genom valet av Zenterios oberoende lösning ansluter sig nu Telekom Romania Communications, tidigare Romtelecom, till Slovak Telekom och Magyar Telekom, som var först ut av Deutsche Telekoms nio TV-marknader med att standardisera sina mjukvaruplattformar.

– Att Telekom Romania nu rullar ut Zenterio OS är ännu en bekräftelse på att Zenterio har den mjukvarulösning som stora TV-operatörer, som Deutsche Telekom, behöver för att leverera framtidens TV-upplevelse till sina kunder. Dessutom är den här affären ett tydligt exempel på hur Zenterios strategiska partnerskap med Viaccess-Orca lett till att vi tillsammans fått ihop ett kraftfullt interaktivt TV-erbjudande, säger Robin Rutili, vd för Zenterio.

Telekom Romania Communications kontrolleras av Deutsche Telekom och bytte nyligen namn från Romtelecom.

Zenterios operativsystem kommer att ligga till grund för Telekom Romania Communications satsningar på att utöka sitt erbjudande av IPTV-tjänster, inledningsvis med en lansering av en multiskärmtjänst utvecklad av svenska Accedo. I Telekom Romania Communications lansering av en komplett IPTV-lösning ingår också Zenterios samarbetspartner Viaccess-Orca som systemintegratör, Verimatrix som leverantör av betalnings- och distributionsslösningarna och Kaon som hårdvarutillverkare av set-top-boxarna.

– Lanseringen av en innovativ multiskärmtjänst är bara början på Telekom Romanias storsatsning på att utöka erbjudandet av IPTV-tjänster till våra kunder. Zenterios mjukvarulösning kommer att vara en enormt viktig komponent för att förverkliga detta, säger Mathias Hanel, Chief Commercial Officer på Telekom Romania Communications.

Zenterio har sett en kraftigt ökad efterfrågan på bolagets oberoende operativsystem från TV-operatörer. Genom Zenterios strategiska partnerskap med Viaccess-Orca finns bolagets mjukvaruplattform idag tillgänglig för hälften av världens största TV-plattformar. Bolagets licensbas, som ligger på 1,7 miljoner (30 juni 2014), förväntas därför öka väsentligt under andra delen av 2014.

För ytterligare information, kontakta:
Pelle Rosell, Chief Marketing Officer, Zenterio

Email: pelle.rosell@zenterio.com
Telefon: 070-926 2733

Telekom Romania Corporate Communication
Email: mediarelations@telekom.ro
Telefon: +40 21 400 6551

Om Zenterio
Zenterio skapar en enhetlig, oberoende mjukvaruplattform för interaktiv TV som är positionerat för att bli en global standard. Zenterio OS kan användas i ny och existerande hårdvara och gör det möjligt för TV-operatörer att lansera nya tjänster och applikationer till TV-tittare väsentligt snabbare och till lägre kostnad. Zenterios kunder är TV-operatörer, globala systemintegratörer samt leverantörer av digital-TV boxar. Zenterio har 150 anställda med 24 nationaliteter och har huvudkontor i Stockholm och utvecklingscenter i Linköping samt försäljningskontor i Tjeckien och Italien. Zenterio ett privat bolag och ägs till största del av nordiska, privata och institutionella, investerare. Största enskilda ägare är Scope, ett svenskt private equity-bolag.
www.zenterio.com

Om Zenterio OS
Zenterios operativsystem fungerar med de allra flesta typer av hårdvara som finns på marknaden idag. För TV-operatörer möjliggör Zenterios mjukvara en snabb harmonisering av den fragmenterade bas av mjukvara som operatören har idag då den kan utnyttjas både på ny och redan driftsatt hårdvara. Med en harmoniserad lösning kan operatören snabbt och kostnadseffektivt tillhandahålla nya interaktiva applikationer och tjänster till slutkunden. Utöver ett unikt hårdvarustöd har Zenterios mjukvara marknadsledande prestanda och ett flexibelt sätt att lägga till nya funktioner. För systemintegratörer skapar Zenterios produkt ett enhetligt stöd för deras nya lösningar, som möjliggör TV operatörernas interaktiva tjänster. För TV-tittaren innebär det en förbättrad upplevelse, ett ökat utbud av tjänster och större tillgänglighet till nya applikationer.

Om Telekom Romania:
Telekom Romania är ett nytt och dynamiskt varumärke inom telekom som sedan 2014 erbjuder enhetliga, innovativa, förenklade och anpassade mobila och fasta telekomtjänster motsvarande ungefär 10 miljoner abonnemang. De två operatörerna Telekom Romania Mobile Communications och Telekom Romania Communications (tidigare COSMOTE Romania och Romtelecom) levererar ett komplett utbud av telekommunikationstjänster: 3G och 4G mobiltelefoni- och datatjänster, traditionell fast telefoni, höghastighetsinternet och TV genom olika kanaler inklusive IPTV, samt högkvalitativa och exklusiva underhållningsprogram. Telekom Romania erbjuder även färdiga IT- och kommunikationslösningar till affärskunder. Telekom Romania ingår i Deutsche Telekom-gruppen, ett av världens ledande telekombolag med över 142 miljoner mobilkunder, 31 miljoner kunder med fast telefoni och över 17 miljoner bredbandsabonnenter (per 31 december, 2013). Deutsche Telekom levererar produkter och tjänster för fast telefoni, mobil telefoni, Internet och IPTV till konsumenter samt IT- och kommunikationslösningar till affärs- och företagskunder. Deutsche Telekom finns i ungefär 50 länder och har totalt ungefär 229 000 anställda. 2013 omsatte Deutsche Telekom EUR 60,1 miljarder, mer än hälften utanför Tyskland.

Taggar:

Om oss

Fakta om ZenterioZenterio utvecklar ett oberoende operativsystem för interaktiva TV-apparater och digitalboxar i syfte att förenkla och förbättra TV-operatörernas möjligheter att modernisera sitt erbjudande. Bolaget bildades av det som tidigare var Nokia Home Communication som knoppades av från Nokia 2002. 10 år av utveckling har investerats i Zenterios operativsystem. Bolaget har anställda från fler än 20 länder med huvudkontor i Stockholm och utvecklingscenter i Linköping, med ytterligare försäljningskontor i Prag och Milano. Zenterio samarbetar idag med ett flertal globala systemintegratörer, TV-operatörer samt stora digitalbox och chipsettillverkare. TV-marknadens utvecklingPå global basis upplever idag TV-operatörer en kraftigt ökad konkurrens om TV-tittarens digitala mediekonsumtion. Det medför nya krav på underhållning och upplevelse för konsumenten. För att möta upp mot de nya kraven behöver TV-operatörerna kontinuerligt öka värdet av sina existerande innehållsrättigheter i kombination med att erbjuda nya och spännande tjänster. Till skillnad från marknaden för persondatorer och mobiltelefoner med ett fåtal operativsystem, så finns det ett hundratal olika operativsystem på TV-marknaden. Den snabba applikations- och tjänsteutvecklingen har därmed inte kommit igång på samma sätt som för persondatorer och mobiltelefoner. För att den nya marknaden av tjänster och applikationer till TVn skall kunna utvecklas så behöver det ske en standardisering på operativsystemsidan. Med för många olika mjukvarusystem är det både dyrt och komplext för operatörerna att erbjuda nya tjänster till sina kunder. Operatörernas efterfrågan är därmed stor för oberoende lösningar som fungerar på alla interaktiva TV-apparater och digitalboxar. Idag finns det ca 650 miljoner hushåll i världen med ett betal-TV abonnemang. Detta är basen för marknaden som Zenterio adresserar. Marknaden växer dock kraftigt i takt med att världen går från analog till digital TV samt att hushållen kopplas upp via Internet med mer möjligheter till olika betal-TV lösningar. Marknaden för operativsystem för TV är därmed inte mycket mindre än den för hemdatorer. Zenterios OperativsystemZenterios operativsystem fungerar med de allra flesta typer av hårdvara som finns på marknaden idag. För TV-operatörer möjliggör Zenterios mjukvara en snabb harmonisering av den fragmenterade bas av mjukvara som operatören har idag då den kan utnyttjas både på ny och redan driftsatt hårdvara. Med en enhetlig lösning kan sedan operatören snabbt och kostnadseffektivt tillhandahålla nya interaktiva applikationer och tjänster. Utöver ett unikt hårdvarustöd har Zenterios mjukvara marknadsledande prestanda och ett flexibelt sätt att lägga till nya funktioner. För systemintegratörerna skapar Zenterios produkt ett enhetligt stöd för deras nya lösningar, som möjliggör TV operatörernas interaktiva tjänster För TV-tittaren innebär slutresultatet en förbättrad upplevelse av den traditionella TV-tjänsten, ett ökat utbud av on-demand tjänster och större tillgänglighet av nya och spännande applikationer.