Allt fler konsumenter vill köpa från företag som tar klimatansvar

Report this content

Två av tre svenska konsumenter föredrar att köpa från företag som minskar sin klimatpåverkan och drygt hälften av konsumenterna tycker att klimatkompensation är ett bra sätt att gör det på. Andelen som känner oro för klimatförändringarna har ökat det senaste året. 

Två av tre svenska konsumenter föredrar att köpa från företag som minskar sin klimatpåverkan och drygt hälften av konsumenterna tycker att klimatkompensation är ett bra sätt att gör det på. Andelen som känner oro för klimatförändringarna har ökat det senaste året.

Det här visar en ny undersökning utförd av Novus, på uppdrag av ZeroMission. I undersökningen, som omfattade ett riksrepresentativt urval av drygt 1000 personer i åldrarna 18–79 år, ställdes bland annat frågor kring medvetenheten om klimatpåverkan och klimatkompensation, oro för klimatförändringarna samt preferens vid egna inköp.

Resultaten visar att 65 procent föredrar att köpa produkter och tjänster från företag som tar ansvar för att minska sin klimatpåverkan. Den andelen har vuxit stadigt de senaste fem åren från 56 procent år 2011. Även andelen som tycker att klimatkompensation är ett bra sätt för företag att ta ansvar har ökat, från 47 procent år 2011 till 55 procent i år.

Andelen konsumenter som känner oror för att man själv och familjen kommer att drabbas av klimatförändringarna har, från att ha legat på cirka 43 procent under flera år, ökat tydligt under det senaste året och är nu upp på 50 procent. Samtidigt uppger 52 procent av de tillfrågade att de har ändrat sitt beteende på grund av klimathotet.

Medvetenheten om klimatkompensation som begrepp har ökat de senaste åren. Drygt hälften, 52 procent, uppger idag att man känner till klimatkompensation väl eller mycket väl. Motsvarande siffra var 33 procent år 2011.

– Det undersökningen visar stämmer bra med det ökade intresse som vi ser hos företag och organisationer att beräkna sin klimatpåverkan, minska sina egna utsläpp och att klimatkompensera, säger ZeroMission:s vd Mårten Lind.

Klimatkompensation är en del av företags och organisationers arbete med att minska sin klimatpåverkan. Klimatkompensationen sker genom att man kartlägger sin egen klimatbelastning och betalar för en exakt klimatnytta i certifierade projekt exempelvis genom trädplantering eller främjade av förnybar energi. Både kostnaden för detta och att man genom kartläggningen får tydliga siffror på sin klimatpåverkan driver samtidigt på arbetet med att minska verksamhetens utsläpp av växthusgaser.

För mer information kontakta Jenny Blomberg på

+4670 734 50 45 eller jenny.blomberg@zeromission.se

ZeroMission hjälper företag och organisationer med utsläppsberäkningar och klimatstrategier och är även en ledande svensk aktör på marknaden för frivillig klimatkompensation. Tillsammans med vårt systerbolag, hållbarhetsbyrån U&We, kallar vi oss för ”Catalysts for Good Business”. Det innebär att vi vill medverka till att våra kunder både gör lönsamma och hållbara affärer.

Vi är en ledande nordisk leverantör av högkvalitativ klimatkompensation med projekt som har en stark förankring hos lokala samhällen och med fokus på människor.

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

65 procent föredrar att köpa produkter och tjänster från företag som tar ansvar för att minska sin klimatpåverkan
Twittra det här
Andelen som tycker att klimatkompensation är ett bra sätt för företag att ta ansvar har ökat, från 47 procent år 2011 till 55 procent i år.
Twittra det här

Citat

– Det undersökningen visar stämmer bra med det ökade intresse som vi ser hos företag och organisationer att beräkna sin klimatpåverkan, minska sina egna utsläpp och att klimatkompensera
ZeroMissions VD Mårten Lind