Avdragsrätt ska inte bara gälla EUs utsläppsrätter

Idag har vi lämnat in vårt remissvar mot regeringens promemoria som föreslår att endast klimatkompensation genom EUs utsläppsrätter ska bli avdragsgillt, men inte övrig klimatkompensation.

Förslaget har presenterats under parollen ”lätt att göra rätt” men vår slutsats är att det blir precis tvärtom. Inte minst för våra kunder som under flera år klimatkompenserat som en del av deras klimatstrategi. De väljer bort klimatkompensation genom utsläppsrätter eftersom de är så abstrakta, för att investeringen inte leder till direkta fördelar för miljön och för att marknaden för utsläppsrätter inte är välfungerande idag.

Idag klimatkompenserar svenska företag frivilligt för ca 800 000 ton CO2 per år. Detta är ett viktigt bidrag i Sveriges ansträngningar för att nå de klimatmål som riksdagen beslutat om. Minskade utsläpp är en ödesfråga som både individer och företag behöver engagera sig i för att hålla tillbaka uppvärmningen av jorden. Genom klimatkompensation så minskar man utsläpp från till exempel avskogning och förbränning av fossila bränslen. 

För mer information kontakta Jenny Blomberg på

+ 4670 734 50 45 eller 468 34 65 65

ZM har arbetat med klimatfrågan i 10 år och hjälper företag och organisationer med klimatstrategier. Vi möjliggör bättre affärer. 

Vi är också en ledande leverantör av högkvalitativ klimatkompensation med projekt som har en stark förankring hos lokala samhällen och med fokus på människor.

Taggar:

Om oss

ZeroMission har funnits sedan 2006 och hjälper företag med klimatstrategier, klimatberäkningar, analyser och klimatkompensation. Vi möjliggör bättre affärer.