Kan företag bli klimatneutrala - på riktigt?

Att sträva efter att vara klimatneutral är mycket lovvärt, men vad innebär det i praktiken? Det kommer ZeroMission att reda ut under ett seminarium tillsammans med representanter från SIS, Max, Opus Bilprovning och U&We i Almedalen. 

I takt med att världen ställer om till fossilfrihet, har begreppet ”klimatneutral” gjort en comeback i många företags hållbarhetskommunikation. Som princip innebär det att minska sina växthusgasutsläpp så långt det går och klimatkompensera resten. Men det risken finns att uttrycket ”klimatneutral” ger sken av att man kommit längre i klimatarbetet än vad man faktiskt gjort.

-       Tyvärr visar det sig ofta att man har gjort en ganska begränsad beräkning av sina utsläpp t ex att man inte har tagit med alla indirekta utsläpp till exempel uppströms- och nedströmsutsläpp från leverantörskedjan till slutkunden, säger Claire Wigg, VD på ZeroMission.

Vill man i sin kommunikation framhäva sin ambition att bli klimatneutral finns standarder och specifikationer som reglerar begreppet, både för produkter och verksamheter. Kraven handlar exempelvis om att samtliga utsläpp av växthusgaser från alla faser av produktens livscykel, och inom angivet produktsystem, har beräknats, redovisats, minskats och klimatkompenserats för att få beskrivas som klimatneutral.

-       Vi märker att allt fler kunder som klimatkompenserar med oss gärna vill kunna hävda klimatneutralitet. Tittar man på företag som idag använder begreppet kan man också konstatera att det står spretigt till med användningen av begreppet, trots att det finns metoder för detta. Frågan börjar bli kritisk. För hur ska vi klara att ställa om tillräckligt snabbt om vi inte har en gemensam bild och ett gemensamt språk? Säger Jenny Blomberg, marknadsansvarig på ZeroMission. 

För att lyfta frågan kommer ZeroMission att diskutera klimatneutralitet tillsammans med representanter från SIS, Max, Opus Bilprovning och U&We under seminariet

”Hur kan företag bli klimatneutrala- på riktigt” i Almedalen den 6 juli 08.00-8.50. Välkommen! 

För mer information kontakta Jenny Blomberg på

+46 70 734 50 45 eller +46 8 34 65 65

ZeroMission hjälper företag och organisationer med klimatstrategier, beräkning, analys och minskning av utsläpp. Vi möjliggör bättre affärer. Vi är också en ledande leverantör av högkvalitativ klimatkompensation med projekt som har en stark förankring hos lokala samhällen och med fokus på människor. 

Taggar:

Om oss

ZeroMission har funnits sedan 2006 och hjälper företag med klimatstrategier, klimatberäkningar, analyser och klimatkompensation. Vi möjliggör bättre affärer.

Media

Media

Citat

Vi märker att allt fler kunder som klimatkompenserar med oss gärna vill kunna hävda klimatneutralitet. Tittar man på företag som idag använder begreppet kan man också konstatera att det står spretigt till med användningen av begreppet, trots att det finns metoder för detta. Frågan börjar bli kritisk. För hur ska vi klara att ställa om tillräckligt snabbt om vi inte har en gemensam bild och ett gemensamt språk?
Jenny Blomberg
Tyvärr visar det sig ofta att man har gjort en ganska begränsad beräkning av sina utsläpp t ex att man inte har tagit med alla indirekta utsläpp till exempel indirekta uppströms- och nedströmsutsläpp från leverantörskedjan till slutkunden.
Claire Wigg