Medvetenheten om klimatarbete ökar hos konsumenterna

Andelen svenskar som känner till klimatkompensation ökar kraftigt, samtidigt som allt fler även föredrar att köpa av företag som minskar sin klimatpåverkan. Det framgår av en ny undersökning utförd av Novus.

Över hälften av de tillfrågade konsumenterna, 53 procent, känner idag till begreppet klimatkompensation väl eller mycket väl. Förra året var motsvarande siffra 37 procent. Andelen som aldrig hört talas om klimatkompensation har under de senaste tre åren minskat från 33 till 8 procent. 

Undersökningen visar också att drygt sex av tio konsumenter, eller 63 procent, idag föredrar att köpa varor och tjänster från ett företag som tar ansvar för att minska klimatpåverkan. Den andelen växer stadigt och var förra året 58 procent. 

Av de tillfrågade svarade 54 procent att man tycker att klimatkompensation är ett bra sätt för företag och organisationer att ta ansvar. 

Allt som produceras ger upphov till klimatutsläpp. Många företag har idag implementerade klimatstrategier som innebär att man mäter och klimatkompenserar för dessa utsläpp, exempelvis genom trädplantering. Både kostnaden för detta och de klara siffor man får över sin klimatpåverkan driver samtidigt på arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser i den egna verksamheten.

Novus undersökning utfördes på uppdrag av ZeroMission och intervjuerna omfattade ett representativt urval av 1000 personer i åldrarna 18-79 år.

– Det är glädjande att se att både medvetenheten om konkret klimatarbete och benägenheten att styra sina inköp utvecklas åt rätt håll bland konsumenterna. Det stämmer också bra med den  trenden vi ser, vilket är en stark och positiv utvecklingen för företag som tydligt tar ansvar för sin klimatpåverkan, säger ZeroMission:s VD Mårten Lind. 

Taggar:

Om oss

ZeroMission har funnits sedan 2006 och hjälper företag med klimatstrategier, klimatberäkningar, analyser och klimatkompensation. Vi möjliggör bättre affärer.

Media

Media

Citat

– Det är glädjande att se att både medvetenheten om konkret klimatarbete och benägenheten att styra sina inköp utvecklas åt rätt håll bland konsumenterna. Det stämmer också bra med den trenden vi ser, vilket är en stark och positiv utvecklingen för företag som tydligt tar ansvar för sin klimatpåverkan
ZeroMissions VD Mårten Lind