Nu lanseras Fairtrade klimatkompensation i Sverige

Idag lanseras en ny standard för klimatkompensation i Sverige – Fairtrade Carbon Credits. Upplägget bygger på Fairtrades kriterier och kombinerar klimatnytta med bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom.

Att Fairtrade Carbon Credits nu kommer till den svenska marknaden är goda nyheter för samhällen som har små resurser och redan är drabbade av klimatförändringarna. Genom Fairtrade Carbon Credits ges odlarna verktyg att minska sin egen klimatpåverkan på ett ekonomiskt hållbart sätt”, säger Maria Granefelt, tf generalsekreterare för Fairtrade Sverige.

När vi köper Fairtrademärkta produkter i affären, som t ex kaffe eller bananer,så är odlaren garanterad ett schysst minimipris baserat på bondens kostnader och en ytterligare premie för utvecklingsinsatser när produkten säljs i Sverige. Utöver priset betalas en premie ut till kooperativen för att möjliggöra affärsutveckling och stöd till lokalsamhället. En liknande logik finns för Fairtrade Carbon Credits – minimipriset garanterar att projekten är ekonomiskt hållbara för producenterna.

Eftersom de enskilda och kooperativen redan påverkas av klimatförändringarna går premien till anpassningsåtgärder. Projekten som väljs ut är dubbelcertifierade – dels enligt Fairtrade Climate Standard, dels enligt Gold Standard – båda vilka tillsammans verifierar de positiva effekterna av projekten.

ZeroMission blir den första distributören av Fairtrade Carbon Credits i Sverige och kompletterar därmed sitt breda erbjudande av klimatkompensation med fokus på social utveckling.

– Fairtrade Climate Standard är en långtgående standard för klimatkompensation som förutom den klimatnytta som skapas, ger människor i låginkomstländer bättre levnadsvillkor, helt i linje med vår önskan att bidra till både social nytta och ökad resiliens, säger Claire Wigg, VD för ZeroMission.

Första kunden är Svenska kyrkan som slutit ett ramavtal för församlingar och stift.

– I vårt biståndsarbete, som bedrivs med samarbetsorganisationer i ett fyrtiotal länder, ser vi klimatförändringarnas effekter, inte minst på landsbygden. Fairtrade Carbon Credits ger kooperativ ytterligare en inkomstkälla vilket är välkommet då skördarna slår olika från år till år. Fokus i Sverige ska så klart alltid ligga på att sänka utsläppen och därför är det bra att standarden ställer krav på att köpare som har utsläpp över en viss nivå och vill kompensera måste kunna visa på ett strukturerat klimatarbete, säger Sara Nordbrand, hållbarhetschef på Svenska kyrkans nationella nivå.

Läs mer om Fairtrade Carbon Credits: https://www.fairtrade.net/products/carbon-credits.html

För mer information kontakta Jenny Blomberg på ZeroMission

+46 70 734 50 45 eller + 46 8 34 65 65

ZeroMission hjälper företag och organisationer med klimatstrategier, beräkning, analys och minskning av utsläpp. Vi möjliggör bättre affärer. Vi är också en ledande leverantör av högkvalitativ klimatkompensation med projekt som har en stark förankring hos lokala samhällen och med fokus på människor.

FairTrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Fairtrade-märkt bidrar till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.  

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund och medlemsorganisation. Klimatarbetet omfattar bland annat områden som förvaltning av fastigheter, kapital, skog och mark samt inköp. Inom det internationella arbetet, som bedrivs med partner i ett fyrtiotal länder, görs insatser för att stärka de samhällen som är mest utsatta för klimatförändringarnas effekter. De existentiella perspektiven som visionen om en hållbar utveckling väcker lyfts både i det lokala församlingslivet och i den offentliga debatten. 

Taggar:

Om oss

ZeroMission har funnits sedan 2006 och hjälper företag med klimatstrategier, klimatberäkningar, analyser och klimatkompensation. Vi möjliggör bättre affärer.

Media

Media

Citat

– Fairtrade Climate Standard är en långtgående standard för klimatkompensation som förutom den klimatnytta som skapas, ger människor i låginkomstländer bättre levnadsvillkor, helt i linje med vår önskan att bidra till både social nytta och ökad resiliens
Claire Wigg