Pressinbjudan – Internationell konferens om hur klimatkompensation stödjer FN:s utvecklingsmål

Hur kan klimatkompensation minska fattigdomen? Den 29 september möts forskare, företagsledare och företrädare för organisationer i Sigtuna på en internationell konferens där huvudtemat är projekt som kan bidra till att uppnå FN:s nya hållbarhetsmål. Plan Vivo verkar för minskad avskogning med fokus på lokala samhällen och småjordbrukare.

Hur kan klimatkompensation minska fattigdomen? Den 29 september möts forskare, företagsledare och företrädare för organisationer i Sigtuna på en internationell konferens där huvudtemat är projekt som kan bidra till att uppnå FN:s nya hållbarhetsmål. Plan Vivo verkar för minskad avskogning med fokus på lokala samhällen och småjordbrukare.

 “Konferensen arrangeras vartannat år, men det är första gången vi håller den i Sverige. Det för att uppmärksamma svenska organisationers stöd till Plan Vivo i över ett decennium” säger Mårten Lind, VD på ZeroMission.

Konferensen är högintressant för alla som är intresserade av hållbarhetsfrågor som rör skogsjordbruk, klimaträttvisa, livsmedelsförsörjning, klimatkompensation, lokal ekonomisk hållbarhet, främjande av ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Tid: 29 september, kl. 10.30 – 17.00

Plats: Sigtunahöjden, Sigtuna

Intresserade journalister ombeds anmäla sig till Jenny Blomberg jenny.blomberg@zeromission.se eller 070 734 50 45 senast den 24 september

Deltagare är bland anndra:

Ina Porras, IIED och ordförande Plan Vivo Foundation

Johan Ununger, VD Saltå Kvarn

Camilla Zedendahl, VD Destination Sigtuna

Rolf Skogberg, fd landchef för Vi-skogen i Tanzania

Peter Dannqvist, Hållbarhetsansvarig Arvid Nordquist

Fredrik Moberg, Albaeco

Paul Lane, Professor Uppsala Universitet

Kahlil Baker, Communitree, Nicaragua

Pauline Nantongo, Trees for Global Benefits Uganda

Vad är Plan Vivo?

Plan Vivo Foundation är en världsledande organisation för främjande av projekt för betalningar för ekosystemtjänster i syfte att bekämpa fattigdom och reducera avskogning. Stiftelsen överser den så kallade Plan Vivo-standarden som sedan mitten av 90-talet har hjälp 10 000-tals småbrukare att ställa om till ett hållbart skogsjordbruk. Standarden är utformat för att säkerställa att Plan Vivo-projekt gynnar livsmedelsförsörjning, förbättrar ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden. Med 12 pågående projekt och 40 under utveckling används standarden i 30 länder världen över.

För mer information kontakta Jenny Blomberg på

4670 734 50 45 eller jenny.blomberg@zeromission.se

Taggar:

Om oss

ZeroMission har funnits sedan 2006 och hjälper företag med klimatstrategier, klimatberäkningar, analyser och klimatkompensation. Vi möjliggör bättre affärer.

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Plan Vivo Foundation är en världsledande organisation för främjande av projekt för betalningar för ekosystemtjänster i syfte att bekämpa fattigdom och reducera avskogning. Stiftelsen överser den så kallade Plan Vivo-standarden som sedan mitten av 90-talet har hjälp 10 000-tals småbrukare att ställa om till ett hållbart skogsjordbruk.
Twittra det här

Citat

Konferensen arrangeras vartannat år, men det är första gången vi håller den i Sverige. Det för att uppmärksamma svenska organisationers stöd till Plan Vivo i över ett decennium.
Mårten Lind, VD på ZeroMission