Ratos väljer klimatredovisning med Our Impacts

Ratos huvudkontor har valt att arbeta med ZeroMissions verktyg Our Impacts för att upprätta en klimatredovisning som i sin tur kommer att ligga till grund för bland annat rapportering, klimatåtgärder och kommunikation.

ZeroMission hälsar Ratos välkomna som ny kund. Ratos är ett av de största börsnoterade private equity-företagen i Europa och äger helt eller delvis ett antal bolag där man strävar efter att skapa hög avkastning, inte minst genom att i ägarrollen aktivt fokusera på ansvarsfrågor. En ansvarsfråga som Ratos betonar gentemot sina bolag är klimatfrågan där Ratos genom ett ramavtal med ZeroMission önskar stötta portföljbolagen i sitt klimatarbete och upprättandet av klimatredovisningar. Ratos huvudkontor har valt att arbeta med ZeroMissions verktyg Our Impacts för att upprätta en klimatredovisning som i sin tur kommer att ligga till grund för bland annat rapportering, klimatåtgärder och kommunikation.

För mer information kontakta ZeroMissions VD Mårten Lind på 

+468 34 65 65 

ZeroMission hjälper företag och organisationer med utsläppsberäkningar och klimatstrategier och är även en ledande svensk aktör på marknaden för frivillig klimatkompensation. Tillsammans med vårt systerbolag, hållbarhetsbyrån U&We, kallar vi oss för ”Catalysts for Good Business”. Det innebär att vi vill medverka till att våra kunder både gör lönsamma och hållbara affärer.

Vi är en ledande nordisk leverantör av högkvalitativ klimatkompensation med projekt som har en stark förankring hos lokala samhällen och med fokus på människor.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar