Regeringen hindar klimatarbete samtidigt som att fler svenskar tycker att klimatkompensation är ett bra sätt att ta ansvar på

Att klimatfrågan är fortsatt mycket viktigt för svensken visar en färsk undersökning och fler agerar för minskad klimatpåverkan, bland annat genom att välja produkter och tjänster från företag som tar ansvar genom klimatkompensation. 

I undersökningen som genomförts av Novus för femte året i rap uppger 60 procent av svenskarna att de tycker att klimatkompensation är ett bra sätt för organisationer och företag att ta ansvar på.

-       Under de fyra år vi mätt har vi sett en ökning varje år hos de som tycker att klimatkompensation är ett bra sätt att ta ansvar på, säger Jenny Blomberg på ZeroMission. Vad som också är spännande är att var tredje svensk dessutom uppger att arbetsgivarens engagemang i klimatfrågan är en faktor som påverkar om de vill arbeta där eller inte.

Dessa undersökningsresultat kommer fram samtidigt som regeringen förbereder en ny skattelag där företag får dra av kostnaderna för frivilligt köp av utsläppsrätter från de ifrågasatta EU ETS men inte från certifierade klimatkompensation system som faktiskt används av svenska företag.

Regeringen har följt tidigare argument från Skatteverket och HFD att kompensationen inte görs av affärsmässiga skäl utan ska ses som gåva och utan motprestation. Novusundersökningen motsäger detta, eftersom det visar att klimatansvar och klimatkompensation är konkurrensmedel.

- Det är tråkigt att regeringen inte verkar förstå hur klimat och affärer hänger ihop. Klimatkompensation är verkligen inte fråga om att ge bort pengar som gåva, säger Jenny Blomberg

Om undersökningen

Målgruppen för undersökningen är svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1054 intervjuer genomförts med en deltagarfrekvens på 57%.

För mer information kontakta Jenny Blomberg på

4670 734 50 45 eller 468 34 65 65

ZM har arbetat med klimatfrågan i 10 år och hjälper företag och organisationer med klimatstrategier. Vi möjliggör bättre affärer. 

Vi är också en ledande leverantör av högkvalitativ klimatkompensation med projekt som har en stark förankring hos lokala samhällen och med fokus på människor.

Om oss

ZeroMission har funnits sedan 2006 och hjälper företag med klimatstrategier, klimatberäkningar, analyser och klimatkompensation. Vi möjliggör bättre affärer.

Media

Media

Citat

Under de fyra år vi mätt har vi sett en ökning varje år hos de som tycker att klimatkompensation är ett bra sätt att ta ansvar på. Vad som också är spännande är att var tredje svensk dessutom uppger att arbetsgivarens engagemang i klimatfrågan är en faktor som påverkar om de vill arbeta där eller inte.
Jenny Blomberg