”Roten till det goda”, nylanserad skrift om klimatkompensation genom skogsprojekt.

Klimatstrategerna ZeroMission fyller 10 år och lanserar en ny upplaga av skriften ”Roten till det goda”, en klargörande skrift om hur klimatkompensation genom Plan Vivo-certifierade skogsprojekt går till, samtidigt som det skapar affärsnytta. 

Att klimatkompensera genom trädplantering och bevarande av skog har blivit en mycket populär form för att ta sitt klimatansvar. Många företag och organisationer gör det också på ett sätt som påverkar affärerna positivt. I en nylanserad upplaga av skriften ”Roten till det goda” lyfter ZeroMission fram skogens roll för att bemöta klimatförändringar och bekämpa fattigdom.  

-       Global sett märks en ökad efterfrågan på klimatkompensationsprojekt som utöver klimatnytta även kan generera sociala och miljömässiga mervärden. Det gör att skogsprojekt som Plan Vivo är eftertraktade. Vi är glada över att ha varit med och skapat den marknaden säger ZeroMissions vd Claire Wigg.  

Allt fler konsumenter och företagskunder vill göra affärer med företag som tar klimatansvar. I ”Roten till det goda” framgår hur företag som Risenta, Arvid Nordquist, Max Hamburgare, Opus Bilprovning, bland flera exempel, arbetar med Plan Vivo-certifierad klimatkompensation som en del i ett ambitiöst hållbarhetsarbete, samt hur satsningarna utformas för att gå hand i hand med lönsamhet.

-       Näringslivet har en viktig roll att spela i den omställning som behövs. I skriften vill vi lyfta fram framgångsrika exempel, dela med oss av vår kunskap och inspirera fler till att upptäcka klimatkompensation genom Plan Vivo-projekt som ett gynnsamt sätt att ta klimatansvar och samtidigt bidra till flera av FN:s globala utvecklingsmål säger Claire Wigg.

”Roten till det goda” finns tillgänglig för nedladdning i digital form på ZeroMissions hemsida och kan även beställas kostnadsfritt.

För mer information kontakta Jenny Blomberg på

4670 734 50 45 eller 468 34 65 65

ZM har arbetat med klimatfrågan i 10 år och hjälper företag och organisationer med klimatstrategier. Vi möjliggör bättre affärer.

Vi är också en ledande leverantör av högkvalitativ klimatkompensation med projekt som har en stark förankring hos lokala samhällen och med fokus på människor.

Taggar:

Om oss

ZeroMission har funnits sedan 2006 och hjälper företag med klimatstrategier, klimatberäkningar, analyser och klimatkompensation. Vi möjliggör bättre affärer.

Media

Media

Citat

Global sett märks en ökad efterfrågan på klimatkompensationsprojekt som utöver klimatnytta även kan generera sociala och miljömässiga mervärden. Det gör att skogsprojekt som Plan Vivo är eftertraktade. Vi är glada över att ha varit med och skapat den marknaden
Claire Wigg