Sveriges första klimatkompenserade blomsterbud!

Report this content

Idag lanserar Euroflorist tillsammans med ZeroMission en ny klimatkompenserad bukett i sortimentet samt en tjänst som möjliggör för konsumenter att välja klimatkompensation som tillval på alla buketter i Euroflorist sortiment. 

Buketten kallas kort och gott för ”Klimatbuketten” och garanterar att de växthusgaser som släppts ut under produktion, transport och leverans kompenseras genom Plan Vivo-certifierade skogsprojekt. Förutom ”Klimatbuketten” erbjuds även klimatkompensation som tillval på alla buketter i Euroflorist sortiment.

-       Att klimatkompensera ett blomsterbud kostar två kronor. Utöver det har Euroflorist valt att möta upp varje bukett med ytterligare två kronor för att möjliggöra ett gemensamt klimatansvar tillsammans med våra kunder, säger Laszlo Varga, VD på Euroflorist.

Det uppskattade klimatavtrycket för varje producerad bukett har beräknats utifrån ett livscykelperspektiv i samarbete med hållbarhetsbyrån U&We. I det ingår klimatpåverkan i hela ledet från odlare, via grossist, florist och transport till slutkunden. Klimatavtrycket kompenseras sedan genom ZeroMissions Plan Vivo-certifierade trädprojekt i de blomproducerande länderna Mexiko och Kenya, som förhindrar avskogning och främjar fattigdomsbekämpning.

-       Att skicka blomsterbud är en handling av omsorg. Samtidigt ger buketten upphov till växthusgaser då blommorna odlas och transporteras. I väntan på att de utsläppen kan hanteras och reduceras är vi glada att tillsammans med Euroflorist kunna erbjuda ett sätt för konsumenter att ta ett direkt ansvar för blomsterbudens klimatpåverkan, samtidigt som det bidrar till en rad positiva sociala och miljömässiga nyttor för människor i sårbara regioner säger Johanna Grant, ZeroMission.

Euroflorist är först ut på marknaden med klimatkompenserande blomsterbud och tycker det är viktigt att tillsammans med kunden ta ansvar för klimatfrågan.

-       Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. Med denna satsning vill vi bjuda in våra kunder att tillsammans med oss skicka blomsterbud med en extra omtanke för människor och klimatet säger Laszlo Varga, Euroflorist. 

Laszlo Varga, VD, Euroflorist Kontakt: Laszlo.Varga@euroflorist.com

Johanna Grant, Klimatstrateg, ZeroMission. Kontakt: johanna.grant@zeromission.se

ZeroMission

ZeroMission har arbetat med klimatfrågan i 10 år och hjälper företag och organisationer med klimatstrategier som möjliggör bättre affärer. Vi är också en ledande leverantör av högkvalitativ klimatkompensation med projekt som har en stark förankring hos lokala samhällen och med fokus på människor. Läs mer på www.zeromission.se

Euroflorist

Euroflorist erbjuder idag Europas största nätverk av florister och det går att skicka ett blomsterbud genom dem över hela världen. Euroflorist började med e-handel tidigt. Redan 1995 lanserade de sin webbutik som en av de 100 första företagen i världen. Läs mer på www.euroflorist.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Att klimatkompensera ett blomsterbud kostar två kronor. Utöver det har Euroflorist valt att möta upp varje bukett med ytterligare två kronor för att möjliggöra ett gemensamt klimatansvar tillsammans med våra kunder
Laszlo Varga
Att skicka blomsterbud är en handling av omsorg. Samtidigt ger buketten upphov till växthusgaser då blommorna odlas och transporteras. I väntan på att de utsläppen kan hanteras och reduceras är vi glada att tillsammans med Euroflorist kunna erbjuda ett sätt för konsumenter att ta ett direkt ansvar för blomsterbudens klimatpåverkan, samtidigt som det bidrar till en rad positiva sociala och miljömässiga nyttor för människor i sårbara regioner
Johanna Grant
Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. Med denna satsning vill vi bjuda in våra kunder att tillsammans med oss skicka blomsterbud med en extra omtanke för människor och klimatet
Laszlo Varga