Penser Access: ZetaDisplay - Dags att skörda frukterna

ZetaDisplay lämnar en rapport utan några större överraskningar. Nettoomsättningen ökade med 7% till 97,4 (90,8) mkr, vilket var drygt 3% under vår prognos. De repetitiva intäkterna uppgick till 32,5 (22,0) mkr, vilket var i linje med vårt estimat. Därmed var tillväxten inom de återkommande intäkterna 3% q/q och 48% y/y. Under H1’19 har ledningen genomfört tillväxtsatsningar för att stärka organisationen. Detta har resulterar i en högre kostnadsbas men också gett resultat i form av två stora internationella kundavtal, vilket vi bedömer som långsiktigt positivt. Vi räknar med att IKEA ger en effekt på försäljningen från och med H2’19, men framförallt 2020, och bedömer att ramavtalet är bolagets största någonsin. ZetaDisplay fortsätter att värderas i paritet med hårdvarubolagen, vilket vi bedömer som fel givet bolagets mjukvaruresa. Sammantaget ser vi en fortsatt hög potential i aktien, till en medelhög risk, och upprepar vårt motiverade värde per aktie på 30 kr.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/zeta_20190816.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se 

Om oss

ZetaDisplays affärsidé är att sälja ett produkt- koncept, Mobile Active Display System™, till större butiker och varumärkes- leverantörer vilket skall öka försäljning av utvalda produkter. Detta innebär att kundnyttan skall öka både för butik och butikens varumärkesleverantörer så att en högre förtjänst kan uppnås.I produktkonceptet ingår mobila displayställ för visning av reklamfilm och erbjudanden. Displaystället får sin information via trådlös kommunikation. En programvara styr vad som visas, hur det visas och när det visas i respektive display. Vi kan kombinera våra mobila displayställ med större plasmaskärmar. Tjänster tillkommer såsom projektledning, installation, service och utbildning. Vi tillhandahåller också driftavtal med löpande framtagning av filmer och erbjudanden.

Prenumerera