Penser Access: ZetaDisplay - Rekordkvartal och nya finansiella mjukvarumål

ZetaDisplay redovisar ett imponerade fjärde kvartal med en omsättning på 130,9 mkr (69,2), där framförallt de kontrakterade intäkterna (repetitiva intäkter) överraskade och landade på 32,3 mkr (18,9), mot vår prognos på 28 mkr. De kontrakterade intäkterna har nu ökat mer än väntat två kvartal i rad, och därmed rör sig bolaget snabbare än väntat mot att bli ett mjukvarubolag. Styrelsen väljer även att justera upp sina finansiella mål och siktar nu på att nå ett rörelseresultat på 100 mkr och kontrakterade intäkter på 200 mkr senast slutet av 2022. Det tydliga målet för mjukvarudelen understryker resan bolaget gör från hårdvarubolag till mjukvarubolag. Trots detta fortsätter ZetaDisplay att värderas i linje med hårdvarubolagen, vilket vi anser är fel. Vi upprepar vårt motiverade värde per aktie på 30 kr, och ser en fortsatt hög potential i aktien till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/zeta_20190227.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se 

Om oss

ZetaDisplays affärsidé är att sälja ett produkt- koncept, Mobile Active Display System™, till större butiker och varumärkes- leverantörer vilket skall öka försäljning av utvalda produkter. Detta innebär att kundnyttan skall öka både för butik och butikens varumärkesleverantörer så att en högre förtjänst kan uppnås.I produktkonceptet ingår mobila displayställ för visning av reklamfilm och erbjudanden. Displaystället får sin information via trådlös kommunikation. En programvara styr vad som visas, hur det visas och när det visas i respektive display. Vi kan kombinera våra mobila displayställ med större plasmaskärmar. Tjänster tillkommer såsom projektledning, installation, service och utbildning. Vi tillhandahåller också driftavtal med löpande framtagning av filmer och erbjudanden.

Prenumerera