Penser Access: ZetaDisplay - Se igenom hacket i de repetitiva intäkterna

Report this content

ZetaDisplay redovisar en nettoomsättning på 93,3 (65,0) mkr för det första kvartalet, vilket var över vår prognos på 85 mkr. Avvikelsen förklaras av en högre hårdvaruförsäljning än väntat. Även om OPEX kom in över vår prognos, ser vi det inte som ett problem. Istället välkomnar vi investeringarna som har gjorts under kvartalet för att möta den ökande efterfrågan från internationellt etablerade kedjor. Vi räknar med att de repetitiva intäkterna återgår till stark underliggande tillväxt igen från och med Q2'19, och noterar samtidigt att bolaget är på god väg mot bolagets långsiktiga mål om att nå repetitiva intäkter på 200 mkr år 2022. Vi upprepar vår positiva syn på bolaget med ett motiverat värde per aktie på 30 kr.  

Läs den fullständiga analysen: 

https://links.penser.se/f/a/zeta_20190523.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se 

Prenumerera