Penser Access: ZetaDisplay En potentiell Europeisk dominant

Report this content

Med anledning av analytikerbyte väljer vi att släppa en reinitiering av Access-bolaget ZetaDsiplay. Bolaget befinner sig i ett intressant skede i en växande industri. Digital Signage marknaden har historiskt varit fragmenterad men efterfrågan från internationella kunder samt ändrad intäktsdynamik gör att branschen kommer att konsolideras. Vi bedömer att ZetaDisplay som en av marknadsledarna i Europa kommer leda denna konsolidering. Dessutom kommer ZetaDisplay att öka andelen intäkter från mjukvara kommande år genom att integrera mjukvaran för Digital Signage med kunders BI och ERP-system. Den ökade andelen mjukvaruintäkter gör att vi ser en multipelexpansion i Zeta framöver. I kombination med den starka strukturella tillväxten och Zetas roll i konsolideringen av marknaden ser vi ett motiverat värde om 24-26 kr vilket innebär en medelhög potential i bolaget till en låg risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/zeta_20200824.pdf
 

Detta är ett meddelande från Erik Penser Bank: Läs mer på www.penser.se