Verkställande direktör Johnny Alvarsson avgår från ZETECO

Verkställande direktör Johnny Alvarsson avgår från ZETECO Verkställande direktör Johnny Alvarsson har meddelat att han avgår som verkställande direktör för Zeteco AB för att övergå i annan arbetsgivares tjänst. Zetecos styrelse kommer vid sitt möte den 27 oktober att behandla frågan om tillsättande av ny VD. ZETECO AB (publ) För ytterligare information kontakta styrelsens ordförande Carl-Gustaf Bergström, tfn +358-(0)204554253 eller Johnny Alvarsson, tel 08-545 158 22 eller 070-589 17 95. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00050/bit0002.pdf

Dokument & länkar