IT-företaget Zetup går all-in för ISO-certifieringar - 4 på ett år

Report this content

Under 2017 tog Zetup ett rejält grepp med fyra certifieringar. Därmed är Zetups integrerade ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet certifierat. Allt enligt de internationella standarderna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 samt ISO/IEC 27001:2014. 

Zetups inriktning, vision och affärsidé handlar om att hjälpa kunderna att effektivisera sin verksamhet. Därför är det självklart för Zetup att vara en förebild genom att effektivisera och förbättra den egna organisationen. Det är just detta det nya integrerade ledningssystemet syftar till – att uppnå Zetups mål om kundnytta och därmed nöjda kunder.

Efter ett intensivt arbete under 2017 med det integrerade ledningssystemet certifierades Zetup i januari 2018. Man fick fyra certifikat enligt de internationella standarderna för kvalitets-ledningssystem ISO 9001:2015, miljöledningssystem ISO 14001:2015, arbetsmiljösystem OHSAS 18001:2007 samt för ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO/IEC 27001:2014. Certifieringarna omfattar samtliga delar av Zetups verksamhet i Göteborg, Stockholm och Trollhättan.

Zetup har sedan tidigare arbetat utifrån ISO-standarder, men de nya standarderna passar verksamheten avsevärt bättre. De har ändrats för att passa tjänsteföretag bättre och ta hänsyn till framväxt av nya teknologier, allt mer komplexa leverantörskedjor och större medvetenhet om behovet av initiativ för hållbar utveckling. 

”Diplomen på väggen, där en oberoende part gett ett godkännande, inger självklart en känsla av stolthet, men det är hur detta kan stötta vårt förbättringsarbete och i förlängningen vår möjlighet att göra riktigt stor nytta för våra kunder som är det viktiga”, säger Mats Franzén, VD på Zetup.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Franzén, VD, Zetup AB, tel 0704-47 29 09, mats.franzen@zetup.se

Om Zetup
Zetup är en helhetsleverantör inom IT med fokus på effektivisering. Genom att förbättra kundernas IT utifrån teknik, processer och mänskliga aspekter, effektiviseras hela deras verksamhet. Zetup arbetar med metoder som bygger på lång och samlad erfarenhet och med en unik passion för området. Leverans sker bland annat i form av förbättringsplaner, produkt- och processlösningar, drift eller specialistkompetens. Zetup, som grundades 1986, blev ett fristående bolag 2007 och har idag fler än 100 medarbetare på kontor i Göteborg, Stockholm och Trollhättan. Zetup är för hela sin verksamhet certifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 och ISO/IEC 27001:2014. www.zetup.se

Media

Media

Dokument & länkar