Upplands-Bro kommun fortsätter digitaliseringsresan och förlänger avtal med Zetup

 

Uppland-Bro kommun har tecknat ett avtal om förlängning med Zetup i ytterligare 3 år. Det innebär att Zetup fortsatt kommer att vara kommunens strategiska partner inom IT-tjänster med syfte att kvalitets- och framtidssäkra kommunens digitalisering och bidra till att nå kommunens övergripande mål. 

 

Upplands-Bro kommun har tecknat ett förlängt avtal med Zetup som innebär att Zetup kommer att leverera IT stöd till kommunen i ytterligare 3 år. Som strategisk partner inom IT syftar arbetet övergripande till att kvalitets- och framtidssäkra kommunens digitalisering och nå kommunens övergripande mål.

Zetup fortsätter att leverera och utveckla applikations- och systemdrift, servicedesk/
teknisk support samt arbetsplatstjänster till kommunens anställda och dess verksamheter, för att tillgodose behoven hos såväl kommunens medarbetare som de 27 000 invånarna. Kommunens arbete framåt kommer vara präglat av effektivitet, snabbhet och hög tillgänglighet med god service till kommunens invånare.

Sedan samarbetet inleddes 2012 har Zetup och Upplands-Bro kommun gemensamt tagit stora kliv framåt för att nå kommunens mål och strategier.  Zetup har bidragit till att utveckla kommunens plattform för förenklad IT-användning och tillgodosett behoven hos såväl kommunens medarbetare som invånarna. Zetup har även säkerställt att kommunen haft en säker, stabil och kostnadseffektiv IT-miljö som kännetecknas av hög service och tillgång till spetskompetens. Nu ser vi fram emot att fortsätta ett riktigt bra samarbete”, säger Johan Hedberg, IT-chef på Upplands-Bro kommun.

”Vi är stolta och glada att vi fått förtroendet att fortsätta vår resa tillsammans med Upplands-Bro kommun. Det är väldigt inspirerande och vi ser fram emot att stötta kommunen på sin digitaliseringsresa”, säger Mats Franzén, VD, Zetup.

 

För mer information vänligen kontakta:

Johan Hedberg, IT-chef Upplands-Bro kommun, 08-581 691 39, johan.hedberg@upplands-bro.se

Mats Franzén, VD Zetup AB, 0704-47 29 09, mats.franzen@zetup.se

 

Om Zetup
Zetup är en helhetsleverantör inom IT med fokus på effektivisering. Genom att förbättra kundernas IT utifrån teknik, processer och mänskliga aspekter, effektiviseras hela deras verksamhet. Zetup arbetar med metoder som bygger på lång och samlad erfarenhet och med en unik passion för området. Leverans sker bland annat i form av förbättringsplaner, produkt- och processlösningar, drift eller specialistkompetens. Zetup, som grundades 1986, blev ett fristående bolag 2007 och har idag fler än 100 medarbetare på kontor i Göteborg, Stockholm och Trollhättan. Zetup är för hela sin verksamhet certifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 och ISO/IEC 27001:2014.
www.zetup.se

 

Om Upplands-Bro kommun
Upplands-Bro har drygt 27 000 invånare och är en växande kommun, både när det gäller invånare och företagsetableringar. Kommunen ligger vid Mälaren, ungefär två mil nordväst om Stockholm och pendeltåget tar ungefär 25 minuter till Stockholms central. Här finns två tätorter, Kungsängen och Bro, och en levande landsbygd. Kommunens vision, kommunen som ger plats, sträcker sig till år 2035 och beskriver hur framtidens Upplands-Bro ska vara. Visionen förenar kommunens invånare, näringsliv, föreningsliv och anställda i kommunen för att skapa ett gemensamt Upplands-Bro.
www.upplands-bro.se

Taggar:

Dokument & länkar