Zetup som IT-partner ger kommuner i digitaliseringstider möjlighet att utvecklas genom strukturerat erfarenhetsutbyte

 

Lerums Kommun, Partille Kommun, Upplands-Bro Kommun och Zetup ingår samverkansavtal.

 

Det sker en snabb utveckling mot nya digitala tjänster på alla områden, och för en kommun gäller det att ha en grundad, effektiv och professionell IT-struktur i alla led.

Syftet med denna kommunsamverkan är att utbyta erfarenheter, minska kostnader, förstärka kompetens, samt öka såväl kvalitet som effektivitet inom kommunernas IT-tjänster. Parterna som ingått i samverkansavtalet är Lerum, Partille och Upplands-Bro Kommun samt Zetup som IT-leverantör.

Med initiativ från Zetup har det nu genomförts flera samverkansdagar där kommunerna delat med sig av sin utvecklingsresa och lärdomar tillsammans med erfarenheter från Zetup. På agendan har det hittills diskuterats standardiserade klientplattformar, Azure, Office365, framtida digitalisering, IT-säkerhet samt certifierings- och incidentprocesser.
Medverkande från kommunerna är respektive IT-chef och ansvariga inom IT-avdelningen samt kunniga föreläsare från Zetups inom berörda områden.

Avtalet såväl som samverkansdagarna fortlöper tillsvidare med i dagsläget 2 träffar per år, och både mötesform och agenda anpassas löpande efter omvärld, behov och utmaningar. 

Det största mervärdet är att diskutera utvecklingsfrågor som vi alla står inför. Förutsättningarna för vår IT är ju i stora delar den samma, och det är alltid en bra dialog och bra ämnen på träffarna. Därmed får jag bra underlag för mitt fortsätta arbete som beställare” Daniel Nettby, IT-Chef, Lerum kommun.

Samverkansdagarna som arrangeras av vår driftleverantör ger oss möjlighet att byta erfarenheter och hitta samarbetsmöjligheter. Vi kan även jämföra hur vi samverkar med vår gemensamma drift- och utvecklingsleverantör på ett öppet och transparant sätt.” Per Wikström, IT Chef, Partille Kommun.

Vi ser ett stort värde av att samverka och att diskutera aktuella ämnen och områden. Detta bidrar till en effektivare IT-leverans till våra verksamheter. Samtal och öppenhet gynnar utveckling.” Johan Hedberg, IT-chef, Upplands-Bro Kommun.

Syftet med detta initiativ är att stärka kommunernas arbete inom IT – genom vårt koncept IMPROVE IT - och på så sätt erbjuda en ökad kvalitet för såväl verksamhet som brukarna av IT-tjänster. Vidare skapar denna samverkan positiva ekonomiska effekter då kommunerna kan dra nytta av varandras erfarenheter och investeringar och på så sätt värna om kommunernas ekonomi”. Mats Franzen, VD Zetup AB.

 

För mer information vänligen kontakta:

Mats Franzén, VD Zetup AB, +46 (0) 704-47 29 09, mats.franzen@zetup.se          

 

Om Zetup AB
Zetup är en helhetsleverantör inom IT med fokus på effektivisering. Genom att förbättra kundernas IT utifrån teknik, processer och mänskliga aspekter, effektiviseras hela deras verksamhet. Zetup arbetar med metoder som bygger på lång och samlad erfarenhet och med en unik passion för området. Leverans sker bland annat i form av förbättringsplaner, produkt- och processlösningar, drift eller specialistkompetens. Zetup, som grundades 1986, blev ett fristående bolag 2007 och har idag fler än 100 medarbetare på kontor i Göteborg, Stockholm och Trollhättan. Zetup är för hela sin verksamhet certifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 och ISO/IEC 27001:2014. www.zetup.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar