Erik Penser Bank publicerar analys av Ziccum

Report this content

Stockholm, 21 oktober 2019. Ziccum AB (publ) (‘Ziccum’) har tecknat avtal avseende ett oberoende analysuppdrag från Erik Penser Bank genom bankens tjänst EP Access innebärande att Ziccum inte kommer ha någon insyn i analysarbetet mer än informationsgivning på begäran. Ziccum kommer heller inte ha något inflytande över Erik Pensers slutsatser eller rekommendationer.

Den första analysen har publicerats idag och Erik Penser kommer härefter att skriva analyser av Ziccum vid kvartalsrapporter och större händelser. Genom analysuppdraget avser Ziccum öka kännedomen om bolagets verksamhet och vara transparenta, för att därigenom ge existerande och potentiella aktieägare goda förutsättningar för väl underbyggda investeringsbeslut och skapa god likviditet i handeln med bolagets aktier.

­­

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Conradson, VD, Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: 0709-61 55 99

TILL REDAKTÖRERNA

Om Ziccum 

Baserat på bolagets patenterade teknologi ­– LaminarPaceTM– utvecklar Ziccum AB (publ) torra beredningar av biologiska läkemedel och vacciner som i nuläget enbart finns i vätskeform, där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter i dagsläget begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med Ziccums teknologi LaminarPaceTM, kan tillgängligheten av läkemedel och vaccin ökas på befintliga – såväl som öppna nya – marknader. Ziccums aktie är upptagen till handel på Spotlight Stockmarket. www.ziccum.com

Taggar:

Dokument & länkar