Marknadsmeddelande 39/19 – Korrigering av Ziccum AB:s teckningsoptions, ZICC TO 1, FISN kod

Ziccum AB:s teckningsoption, serie TO 1 handlas från och med den 13 februari 2019 men en ny FISN kod. Den nya FISN koden är ZICCUM/OPT RTS 20191231

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: ZICC TO 1
Aktienamn: Ziccum TO 1
ISIN-kod: SE0011641950
Orderboks-ID: 4NGA
CFI: RMXXXX 
Gammal FISN: ZICCUM/OPT RTS 20181003
Ny FISN: ZICCUM/OPT RTS 20191231
Marketsegment: SPSE
MIC Code: XSAT
Ticksize/likviditetsband: A (Other instruments)

Stockholm den 12 februari, 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Ziccum utvecklar och kommersialiserar LaminarPace som är en patenterad teknologi för framställning av torra och stabila formuleringar av primärt biologiska läkemedelssubstanser som är känsliga för konventionella torkningsmetoder. Torr form är önskvärt i de allra flesta läkemedelsprojekten då det ökar stabiliteten, förlänger hållbarhet och förenklar vid tillverkning, logistik och förvaring.