Penser Access: Ziccum - En teknologi på en marknad med hela världens fokus

Report this content

Efter årets kapitalanskaffningar har Ziccum nu en kassa som räcker för ett par år framöver i väntan på att ingå ett första licensavtal, eller på annat sätt kommersialisera teknologin, vilket ligger helt i fokus inför hösten samt kommande år. Lyckas Ziccum med ett projekt, så kommer det sannolikt bli fler. Ett licensavtal avseende MR-vaccin skulle enligt våra beräkningar kunna innebära 40 till 60 kr per aktie. Ziccum ligger helt rätt i tiden i en värld som aldrig har fokuserat på vaccin så mycket som nu. 

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/zicc_20200821.pdf

 

Detta är ett meddelande från Erik Penser Bank: Läs mer på www.penser.se