Penser Access: Ziccum - Stort steg framåt med nytt samarbete

Report this content

Ziccums rapport för Q1’20 innebar i sig ingen dramatik, då fokus nu ligger på det samarbete kring ett vaccin mot mässling och röda hund (MR) som kommunicerades 26 mars 2020. Detta är första gången Ziccum går in i en industriell miljö hos en tillverkare av vaccin, i jämförelse med att tidigare i laboratoriemiljö undersökt teknologins möjligheter. Totalt sett menar vi att en eventuell framgång för Ziccum, där de med sin teknologi får ut ett MR-vaccin till marknaden tillsammans med en partner, skulle innebära en flerdubbling av aktiekursen. Det är även rimligt att ett stort läkemedelsbolag skulle kunna se Ziccum som en intressant förvärvskandidat.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/zicc_20200420.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se