• news.cision.com/
  • Zimpler/
  • Zimpler avslutar avtal med spelbolag utan svensk licens som tar emot svenska kunder

Zimpler avslutar avtal med spelbolag utan svensk licens som tar emot svenska kunder

Report this content

Stockholm, 11 maj 2023 — Zimpler AB – som tillhandahåller skräddarsydda lösningar för sömlösa och säkra konto till konto-betalningar – kommer att avsluta sina avtal med de spelbolag som är licensierade i EU och som accepterar svenska konsumenter utan att ha svensk spellicens. Processen påbörjas nu, för att vara helt klar senast under det tredje kvartalet 2023.

Beslutet är en del i Zimplers strategi att bidra till en hållbar betalmarknad genom finansiella tjänster för ökat konsumentskydd, samt att fortsätta diversifiera företagets affär och växa inom de övriga segment där bolaget idag har merparten av sina kunder.

Sedan den svenska spelmarknaden omreglerades 2019 har en debatt förts kring den praktiska tillämpningen av regelverket vad gäller betalningslösningar till spelbolag utan svensk licens. Vid omregleringen valde regeringen att inte förbjuda konsumenter att spela utanför det svenska licenssystemet. Spelbolag utan svensk licens förbjöds inte heller att acceptera svenska spelare. På samma sätt tilläts betaltjänstleverantörer förmedla betalningar till sådana bolag i den mån dessa ej riktade sig till den svenska marknaden. 2021 föreslog regeringens utredare att spelbolag utan svensk licens ska införa IP-blockering mot Sverige. Förslaget stöddes av Zimpler, men regeringen har hittills valt att inte genomföra det.

De senaste månaderna har det i media förts en debatt kring skillnaden mellan olika betalmetoder på spelmarknaden – såsom kort- och bankbetalningar. Debatten har också rört betaltjänstleverantörens ansvar, där en ökad tydlighet kommer att stärka konsumentskyddet på den svenska marknaden. Kortbetalningar – alltså andra produkter än Zimpler tillhandahåller – är den vanligaste betalmetoden för svenska konsumenter som spelar utanför licenssystemet, enligt en utredning från Spelinspektionen i oktober 2022. Ökad tillsyn och kravställning mot alla betalningslösningar behövs därför för att få till en förändring.

”Vi har fokus på vår roll att gynna ansvarstagande och regelefterlevnad i spelbranschen, och har länge investerat i produktutveckling av funktioner för ansvarsfullt spelande i de marknader där vi verkar. På så sätt vill Zimpler vara en aktiv kraft för en hållbar spelmarknad och för att stärka det svenska licenssystemet”, säger Johan Strand, VD för Zimpler.

Ledningen har tillsammans med styrelsen gjort bedömningen att det är enklare att få gehör för detta viktiga arbete om Zimpler enbart hanterar transaktioner till och från svenska konsumenter för bolag som innehar licens från Spelinspektionen. Redan idag samarbetar Zimpler i Europa enbart med spelbolag som är licensierade inom EU. 

Zimpler har under våren löpande fört en dialog med Spelinspektionen och nyligen mottog företaget en begäran från inspektionen där det ombads yttra sig om betalningslösningarna till bolag utan svensk spellicens. Zimpler ser positivt på den nu pågående dialogen, som förhoppningsvis resulterar i mer tydlighet för betaltjänstleverantörer i stort.

Zimpler är lyhörda inför att regleringen av den svenska spelindustrin är under omställning, och ser fram emot att fortsätta samarbeta med Spelinspektionen och lagstiftare på detta område. Det ligger i Zimplers intresse att verka för ansvarsfullt spelande, inte minst eftersom det gör verksamheten riktad till spelbolag mycket enklare för oss”, avslutar Johan Strand.

Tidigare har Zimpler också i flera dialoger med lagstiftare och myndigheter föreslagit åtgärder för att stärka konsumentskyddet inom spel, till exempel att svenska konsumenter ska spärras från spel licensierade utanför Sverige genom IP-blockering, samt att B2B-licenser införs för betaltjänstleverantörer.

För mer information:

Erik Zsiga
Head of Communications
+46 (0) 76 563 46 33
erik.zsiga@zimpler.com

Om Zimpler

Zimpler grundades i Sverige 2012 och tillhandahåller skräddarsydda lösningar för sömlösa och säkra konto till konto-betalningar, för både B2C och B2B. Från kontor i Sverige, Malta och  Brasilien, finns Zimplers produkter live i Europa och Latinamerika med ambitiösa expansionsplaner framåt. Med siktet inställt på den globala scenen är Zimplers vision att bli det universala sättet att betala och få betalt.

Prenumerera