ÅRSREDOVISNING 2017 ZINZINO AB (PUBL)

Zinzino (publ) meddelar att bolagets årsredovisning för 2017 i sin helhet nu finns publicerad på företagets webbplats, www.zinzino.com.
Zinzino kommer att hålla årsstämma onsdagen den 15 maj 2018 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Hulda Lindgrens Gata 8 i Göteborg. Inregistrering börjar kl. 12.45.

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen, VD Zinzino, tfn +47 (0) 93 22 57 00

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70 190 03 12

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 13.00 den 24 april 2018.
   
   
Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa och Nordamerika. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 33 marknader i Europa och Nordamerika. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo och Florida, USA. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North. Zinzino blev 2016 både utnämnt som ett av Veckans Affärers ”Superföretag 2015” och Dagens Industris Gasellföretag.

Taggar:

Om oss

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa, Nordamerika och Australien. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 34 marknader i Europa, Nordamerika och Australien. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Sydney. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North.