ÅRSREDOVISNING 2020 ZINZINO AB (PUBL)

Report this content

Zinzino (publ) meddelar att bolagets årsredovisning för 2020 i sin helhet nu finns publicerad på företagets webbplats, zinzino.com. 

https://zinzinowebstorage.blob.core.windows.net/financialdocuments/Zinzino-arsredovisning-2020.pdf

Zinzino kommer att hålla årsstämma torsdagen den 20 maj 2021. Med hänsyn tagen till såväl aktieägarnas som bolagsrepresentanternas hälsa samt det pågående arbetet med att begränsa smittspridningen kommer årsstämman att genomföras utan möjlighet till fysiskt deltagande.

Aktieägarna utövar sin rösträtt på årsstämman endast genom poströstning på förhand enligt 22 § lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags och föreningsstämmor. För röstning används ett digitalt formulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats:

https://www.zinzino.com/site/SE/sv-SE/page/About/Corporate-Info/General-Meeting.

 

För mer information vänligen kontakta

Fredrik Nielsen, CFO Zinzino tfn + 46 (0) 707 900 174, Zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom  tfn +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser:
Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00,
email: certifiedadviser@penser.se


 

Zinzino AB (publ.) är ett globalt företag inom direktförsäljning som marknadsför och säljer testbaserade kosttillskotts-, hudvårds- och livsstilsprodukter. Zinzino äger forskningsenheten BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Finland, Lettland, Norge, USA, Australien, Hong Kong och Malaysia. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media