KUNGÖRELSE FRÅN ÅRSSTÄMMAN

Zinzino AB (publ.) höll idag den 15 maj årsstämma, där det i huvudsak beslutades:

 • att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen.
 • att för räkenskapsåret 2017 dela ut 0,45 SEK per aktie samt i ny räkning överföra resterande del av den balanserade vinsten.
 • att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet.
 • att välja Hans Jacobsson till styrelsens ordförande och Staffan Hillberg, Pierre Mårtensson och Gabriele Helmer som övriga styrelseledamöter.
 • att styrelsearvodet skulle utgå med 181 000 SEK till ordförande samt 103 000 SEK till var en av övriga ledamöter under den kommande perioden fram till nästa årsstämma.
 • att välja Fredrik Göransson, PwC AB till revisor.
 • att välja Hans Jacobsson (sammankallande), Örjan Saele och Peter Sörensen som valberedningens ledamöter.
 • att ge styrelsen bemyndigande att besluta om företrädesemissioner.
 • att ge styrelsen bemyndigande att besluta om riktade emissioner om högst sammanlagt 3 000 000 B-aktier.
 • Årsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i Göteborg.
 • Det antecknades att samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.
    

Göteborg den 15 maj 2018
Styrelsen i Zinzino

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn +47 (0) 932 25 700

www.zinzino.com


Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 15.00 den 15 maj 2018.

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa och Nordamerika. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 33 marknader i Europa och Nordamerika. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo och Florida, USA. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North. Zinzino blev 2016 både utnämnt som ett av Veckans Affärers ”Superföretag 2015” och Dagens Industris Gasellföretag.

Taggar:

Om oss

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa, Nordamerika och Australien. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 34 marknader i Europa, Nordamerika och Australien. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Sydney. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North.

Prenumerera

Dokument & länkar