Kungörelse från årsstämman

Rättelse av tidigare pressmeddelande gällande kungörelse från årsstämman i Zinzino AB 20190522.

Tidigare pressmeddelande gällande kungörelse från årsstämma i Zinzino AB innehöll en felaktig hänvisning till MAR.

Nedan följer det korrekta pressmeddelandet:

Kungörelse från årsstämman

Zinzino AB (publ.) höll idag den 22 maj årsstämma, där det i huvudsak beslutades:

 • Att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen
 • Att för räkenskapsåret 2018 dela ut 0,70 SEK per aktie samt i ny räkning överföra resterande del av den balanserade vinsten
 • Att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet
 • Att till välja Hans Jacobsson till styrelsens ordförande och Staffan Hillberg, Pierre Mårtensson och Ingela Nordenhav som övriga styrelseledamöter
 • Att styrelsearvodet skulle utgå med 190 000 SEK till ordförande samt 108 000 SEK till var en av övriga ledamöter under den kommande perioden fram till nästa årsstämma
 • Att välja PWC AB till revisionsbyrå och Fredrik Göransson till huvudansvarig revisor
 • Att välja Hans Jacobsson (sammankallande), Örjan Saele och Peter Sörensen som valberedningens ledamöter
 • Att emittera teckningsoptioner enligt styrelsens beslutsförslag
 • Att ge styrelsen bemyndigande att besluta om företrädesemissioner
 • Att ge styrelsen bemyndigande att besluta om riktade emissioner om högst sammanlagt 3 000 000 B-aktier
 • Årsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i Göteborg
 • Det antecknades att samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

Göteborg den 22 maj 2019

Styrelsen i Zinzino

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn +47 (0) 932 25 700
zinzino.com

 
Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12

Certified Adviser:
Erik Penser Bank Aktiebolag, tfn +46 (0) 8 463 83 00 email: certifiedadviser@penser.se

Om oss

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa, Nordamerika och Australien. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 34 marknader i Europa, Nordamerika och Australien. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Sydney. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North.

Prenumerera

Dokument & länkar