ZINZINO AB (PUBL): BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

Report this content

FÖRSÄLJNINGSREKORD OCH ÖKAD LÖNSAMHET

Stark tillväxt i Centraleuropa kombinerat med god utveckling på flertalet andra marknader bidrog till att de totala intäkterna ökade med 34% till 770,6 (576,6) MSEK under 2019. Samtidigt steg EBITDA  med 42% till 33,5 (23,7) MSEK och Kassaflödet ökade till 71,3 (29,8) MSEK. Aktieutdelningen för det gångna räkenskapsåret föreslås till 70 (70) öre genom 55 (50) öre i ordinarie utdelning och 15 (20) öre extra utdelning vid samma utdelningstillfälle.

Under sista kvartalet 2019 steg de totala intäkterna med 52% till 236,3 (155,7) MSEK. Bakom den starka försäljningstillväxten låg främst god utveckling i Centraleuropa och Australien drivet av hög distributörsaktivitet.

Under kvartalet tecknades ett avsiktsavtal med VMA Life i Singapore. Genom samarbetet förväntas Zinzino öka försäljningen i Asien/Oceanien under 2020. Under 2019 inledde Zinzino även ett samarbete med amerikanska Life Leadership Community. Genom samarbetet får Life Leaderships kunder möjlighet att köpa Zinzinos produkter. Utvecklingen var god under fjärde kvartalet och Zinzino har nu stora förväntningar på att samarbetet kommer att generera en betydande intäktsökning på den nordamerikanska marknaden under 2020.

Under kvartalet har expansionen också fortsatt genom att Ungern, Tjeckien och Slovakien blev fullvärdiga marknader med lokalt anpassade digitala verktyg, betallösningar och marknadsmaterial. Parallellt har etableringsprocesserna fortsatt med fokus på Storbritannien, Indien, Ryssland, Sydafrika, Grekland och Hong Kong. Enligt nuvarande prognos kommer Zinzino öppna Storbritannien under andra kvartalet och därefter Hong Kong under tredje kvartalet.

OKTOBER – DECEMBER

  • De totala intäkterna ökade 52% till 236,3 (155,7) MSEK
  • Bruttovinsten uppgick till 75,0 (44,6) MSEK och bruttovinstmarginalen till 31,7% (28,6%).
  • EBITDA uppgick till 6,3 (-3,6) MSEK och EBITDA-marginalen till 2,7% (-2,3%)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,1 (10,2) MSEK

JANUARI – DECEMBER

  • De totala intäkterna ökade 34% till 770,6 (576,6) MSEK
  • Bruttovinsten uppgick till 232,3 (182,8) MSEK och bruttovinstmarginalen till 30,1% (31,7%).
  • EBITDA uppgick till 33,5 (23,7) MSEK och EBITDA-marginalen till 4,4% (4,1%)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 71,3 (29,8) MSEK
  • Likvida medel på balansdagen uppgick till 76,8 (45,5) MSEK
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 till aktieägarna på 70 öre per aktie genom en ordinarie utdelning på 55 öre (50 öre) och en extra utdelning på 15 öre (20 öre) vid samma utdelningstillfälle.

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12 marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 08.00 den 28 februari 2020.

Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger det norska företaget BioActive Foods AS och forsknings-/produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North.

Taggar: