ZINZINO AB (PUBL): BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

Report this content

ÖKAD AKTIEUTDELNING EFTER REKORDAVSLUTNING PÅ ÅRET

Fjärde kvartalet 2020 blev det försäljningsmässigt starkaste kvartalet i bolagets historia. Totala intäkter i koncernen ökade med 44% och uppgick till 340,4 (236,3) mSEK. Detta efter försäljningstillväxt i samtliga regioner. Starkast tillväxt återfanns fortsatt i de centraleuropeiska länderna men även Asien och Nordamerika ökade rejält under kvartalet. Även lönsamheten var mycket god och EBITDA-resultatet uppgick till 37,4 (6,3) mSEK för kvartalet. EBITDA-marginalen uppgick därmed till rekordhöga 11,0% (2,7%).

För helåret 2020 uppgick de totala intäkterna till 1 138,6 (770,6) mSEK vilket motsvarade 48% tillväxt jämfört med föregående år. EBITDA ökade till 108,5 (33,5) mSEK och EBITDA-marginalen till 9,5% (4,4%). Marginalförbättringen under året var främst resultatet av ökad lönsamhet på bruttonivå i kombination med skalfördelar som uppkommit genom förbättrad effektivitet inom IT-system och organisationen.

Den goda lönsamheten det gångna året i kombination med Zinzinos starka finansiella position gör att styrelsen föreslår årsstämman en utdelning för 2020 till aktieägarna på 1,25 (0,70) SEK per aktie genom en ordinarie utdelning på 1 (0,55) SEK och en extra utdelning på 0,25 (0,15) SEK vid samma utdelningstillfälle.

OKTOBER-DECEMBER

 • De totala intäkterna ökade 44% till 340,4 (236,3) mSEK 
 • Bruttovinsten uppgick till 110,2 (75,0) mSEK. Bruttovinstmarginalen uppgick därmed till 32,4% (31,7%) 
 • EBITDA uppgick till 37,4 (6,3) mSEK och EBITDA-marginalen till 11,0% (2,7%) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32,9 (23,4) mSEK 
 • Försäljningsstart i Hongkong
 • Global webbshop öppnad för distributörer från hela världen
 • Lansering av R.E.V.O.O (Revolutionary Extra Virgin Olive Oil)

JANUARI – DECEMBER

 • De totala intäkterna ökade 48% till 1 138,6 (770,6) mSEK 
 • Bruttovinsten uppgick till 348,6 (232,3) mSEK, varav jämförelsestörande poster gällande redovisning av säljprovisioner uppgick till 22,2 mSEK. Bruttovinstmarginalen uppgick till 30,6% (30,1%)
 • EBITDA uppgick till 108,5 (33,5) mSEK och EBITDA-marginalen till 9,5% (4,4%) 
 • Justerad EBITDA uppgick till 86,3 (33,5) mSEK och den justerade EBITDA-marginalen till 7,6% (4,4%) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 97,3 (71,3) mSEK
 • Likvida medel på balansdagen uppgick till 143,2 (76,8) mSEK

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollblom@zinzino.com
 

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 08.00 den 26:e Februari 2021.

 

Zinzino AB (publ.) är ett globalt företag inom direktförsäljning som marknadsför och säljer testbaserade kosttillskotts-, hudvårds- och livsstilsprodukter. Zinzino äger forskningsenheten BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Finland, Lettland, Norge, USA, Australien, Hongkong och Malaysia. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Taggar: