ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2020

Report this content

ÄNNU ETT REKORDKVARTAL FÖR ZINZINO SOM HÖJER PROGNOSEN FÖR 2020

Stark tillväxt i Centraleuropa kombinerat med god utveckling på flertalet andra marknader bidrog till att de totala intäkterna ökade med 53% till 274,3 (179,5) MSEK under andra kvartalet. Zinzino har under kvartalet fortsatt att anpassa och optimera verksamheten för att bibehålla den goda försäljningstillväxten under   pandemiutbrottet. Utfallet har varit gynnsamt vilket gör att bolaget justerar upp försäljningsprognosen för 2020 med 100 mSEK till 1 100 mSEK.

För att uppnå effektivare transporter till centrala/östra Europa har Zinzino under kvartalet öppnat ett nytt logistikcenter i Polen.  I Storbritannien har det varit försäljningsstart för det nya lokala dotterbolaget och i Asien fortsatte arbetet med förvärvet av VMA-Life där öppningen av Zinzino i Hong Kong kommer allt närmare. I början av juli 2020 lanserade Zinzino dessutom en ny version av www.zinzinotest.com, sidan där över 500 000 analyser av blodtester redovisats, nu med fräsch uppdaterad funktionalitet, design och layout. 

APRIL - JUNI

  • De totala intäkterna ökade 53% till 274,3 (179,5) mSEK
  • Bruttovinsten uppgick till 73,5 (55,0) mSEK Bruttovinstmarginalen uppgick till 26,8% (30,6%)
  • EBITDA uppgick till 16,0 (11,0) mSEK och EBITDA-marginalen till 5,8% (6,1%)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,9 (2,9) mSEK

JANUARI - JUNI

  • De totala intäkterna ökade 48% till 516,4 (347,8) mSEK
  • Bruttovinsten uppgick till 157,2 (106,3) mSEK, varav jämförelsestörande poster gällande redovisning av säljprovisioner uppgick till 22,2 mSEK. Bruttovinstmarginalen uppgick till 30,4% (30,6%)
  • EBITDA uppgick til 42,3 (22,8) mSEK och EBITDA-marginalen till 8,2% (6,6%)
  • Justerad EBITDA uppgick till 20,1 mSEK och den justerade EBITDA-marginalen till 3,9%
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 52,5 (17,8) mSEK
  • Likvida medel på balansdagen uppgick till 107,2 (30,8) mSEK

 
För mer information vänligen kontakta
:

Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollblom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se


Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 08.00 den 28:e augusti 2020.
 

Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger det norska företaget BioActive Foods AS och forsknings-/produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Taggar: