ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2020

Report this content

FORTSATT STARK TILLVÄXT - UTDELNINGSFÖRSLAG KVARSTÅR
Stark tillväxt i Centraleuropa kombinerat med god utveckling på flertalet andra marknader bidrog till att de totala intäkterna ökade med 44% till 242,1 (168,3) MSEK under första kvartalet trots utbrottet av den globala Covid-19 pandemin.

Jämförelsestörande poster gällande redovisning av säljprovisioner på 22,2 MSEK förbättrade EBITDA-resultatet som uppgick till 26,3 (11,9) och EBITDA-marginalen som uppgick till 10,9% (7,0%). Justerad EBITDA uppgick till 4,1 MSEK och den justerade EBITDA-marginalen till 1,7%. Styrelsens förslag på aktieutdelning för det gångna räkenskapsåret förblir oförändrat och uppgår till 70 (70) öre via 55 (50) öre i ordinarie utdelning och 15 (20) öre extra utdelning vid samma utdelningstillfälle.

Zinzino har under kvartalet haft stort fokus på att bibehålla den goda försäljningstillväxten i koncernen och att säkra de kritiska processerna för verksamheten såsom orderhantering, transport, kundsupport och provisionsutbetalningar under pandemiutbrottet.

Lanseringen av den nya, helt naturliga produktlinjen påbörjades också under första kvartalet genom introduktionen av BalanceOil+, Protect+ och Xtend+. I samband med det introducerades också en ny förpackningsdesign som förmedlar premiumkänsla och står för skandinavisk minimalism.

Strax efter utgången av första kvartalet tog bolaget ett stort kliv vidare i den globala expansionen då de slutgiltiga förvärvshandlingarna signerades med VMA Life Group i Singapore.

JANUARI - MARS

  • De totala intäkterna ökade 44% till 242,1 (168,3) mSEK 
  • Bruttovinsten uppgick till 83,7 (51,4) mSEK, varav jämförelsestörande poster gällande redovisning av säljprovisioner uppgick till 22,2 mSEK. Bruttovinstmarginalen uppgick till 34,6% (30,5%)
  • EBITDA uppgick till 26,3 (11,9) mSEK och EBITDA-marginalen till 10,9% (7,0%) 
  • Justerad EBITDA uppgick till 4,1 mSEK och den justerade EBITDA-marginalen till 1,7%
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,3 (14,9) mSEK
  • Likvida medel på balansdagen uppgick till 107,9 (55,8) mSEK
  • Trots rådande omständigheter vidhåller styrelsen prognosen att totala intäkter förväntas överstiga 1 000 (771) mSEK med EBITDA-marginal överstigande 4,5%, men konstaterar att osäkerheten har ökat p.g.a Covid-19 och volatila valutakursförändringar

För mer information vänligen kontakta: Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollblom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 08.00 den 14:e maj 2020.

Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger det norska företaget BioActive Foods AS och forsknings-/produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Taggar: