ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2021

Report this content

BIBEHÅLLEN STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT MED REKORDLÖNSAMHET

Första kvartalet 2021 var ytterligare ett kvartal där god försäljningstillväxt kombinerades med hög lönsamhet.
Totala intäkter i koncernen ökade med 38% och uppgick till 333,4 (242,1) mSEK. Detta efter försäljningstillväxt i samtliga regioner förutom Norden. Starkast tillväxt återfanns fortsatt bland de övriga Europiska regionerna men även Asien och Nordamerika ökade rejält under kvartalet. Även lönsamheten var mycket god och EBITDA-resultatet uppgick till 37,3 (26,3) mSEK för kvartalet. EBITDA-marginalen uppgick därmed till rekordhöga 11,2% (10,9%). Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till 37,3 (4,1) mSEK och den justerade EBITDA-marginalen till 11,2% (1,7%). Marginalförbättringen åstadkoms genom de skalfördelar som uppkommit främst genom förbättrad effektivitet i IT-system, logistik och inom organisationen.

JANUARI – MARS

• De totala intäkterna ökade 38% till 333,4 (242,1) mSEK 

• Bruttovinsten uppgick till 101,2 (83,7)*mSEK och bruttovinstmarginalen uppgick till 30,4% (34,6%)* 

• Justerad bruttovinst uppgick 101,2 (61,5) mSEK och den justerade bruttomarginalen till 30,4% (25,4%)

• EBITDA uppgick till 37,3 (26,3)* mSEK och EBITDA-marginalen till 11,2% (10,9%)* 

• Justerad EBITDA uppgick till 37,3 (4,1) mSEK och den justerade EBITDA-marginalen till 11,2% (1,7%) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 48,0 (32,6) mSEK 

• Likvida medel uppgick på balansdagen till 191,5 (107,9) mSEK

* För jämförelsesiffror för första kvartalet 2020 påverkas bruttovinst och EBITDA med 22,2 mSEK genom ändrad redovisning till följd av förändrade villkor för distributörsersättningar.

 

För mer information vänligen kontakta:

Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

 

Bilder för fri publicering:

Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollblom@zinzino.com
 

Certified Adviser:
Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se

 

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 08.00 den 18:e maj 2021

Zinzino AB (publ.) är ett globalt företag inom direktförsäljning som marknadsför och säljer testbaserade kosttillskotts-, hudvårds- och livsstilsprodukter. Zinzino äger forskningsenheten BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Finland, Lettland, Norge, USA, Australien, Hongkong och Malaysia. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Taggar: