ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT Q1 2019

STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT KOMBINERAT MED GOD LÖNSAMHET

Med stöd av en ny effektiv försäljningsstimulerande kampanj mot distributörsorganisationen accelererade försäljningstillväxten under kvartalet vilket resulterade i att de totala intäkterna ökade med 21% till 168,3 (139,3) MSEK. Starkast tillväxt återfanns i Centraleuropa kombinerat med god utveckling på flertalet andra marknader.

Bolagets digitala utveckling fortsatte under första kvartalet genom att den nya kommunikationsplattformens första del aktiverades fullt ut. Zinzinos investeringar i IT-system och marknadsverktyg fortsätter att vara fundamentala för distributörsaktiviteten som sin tur driver försäljningen på de olika marknaderna.

Vid ingången av det andra kvartalet inleddes också ett nytt kapitel i Zinzinos historia då försäljningsstarten i Australien ägde rum den 4 april 2019.
 
JANUARI - MARS

  • De totala intäkterna ökade 21% till 168,3 (139,3) MSEK
  • Bruttovinsten uppgick till 51,3 (48,4) MSEK och bruttovinstmarginalen till 30,5% (34,8%)
  • EBITDA uppgick till 11,8 (12,7) MSEK och EBITDA-marginalen till 7,0% (9,1%)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,9 (13,3) MSEK
  • Likvida medel på balansdagen uppgick till 55,8 (58,7) MSEK
  • Ny kraftfull försäljningskampanj stimulerar tillväxt
  • Försäljningsstart i Australien

Under perioden har Bolaget bytt regelverk från “K3” till IFRS med övergångsdatum den 1 januari 2018. Effekten av bytet innebär att jämförelsesiffrorna för varje kvartal 2018 samt helåret 2018 räknats om till IFRS. Beskrivning och kvantifiering finns beskrivet i delårsrapporten.

För mer information vänligen kontakta: Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn +47 (0) 932 25 700 zinzino.com

Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag +46 (0)8 463 83 00 Email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 08.00 den 16 maj 2019.

Taggar:

Om oss

Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger forskningsenheten BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Finland, Lettland, Norge, USA, Australien, Hong Kong och Malaysia. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.